Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Na bicykli po stopách histórie

loga

Operačný program: Interreg V-A SK-CZ

Prioritná os: 2 – Kvalitné životné prostredie

Investičná priorita: 3. Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj kultúrneho a prírodného dedičstva

Špecifický cieľ: Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu

Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2016/03

Dátum predloženia: október 2016

Dátum schválenia: jún 2017

Partneri projektu:

Vedúci partner: Trenčiansky samosprávny kraj

Hlavný cezhraničný partner: Město Brumov-Bylnice

Celkové oprávnené výdavky projektu: 5 109 782,00 EUR z toho:

Trenčiansky samosprávny kraj: 2 538 892,06 EUR

Město Brumov-Bylnice:             2 570 889,94 EUR

Celková výška finančného príspevku:   4 343 314,69  EUR z toho:

Trenčiansky samosprávny kraj: 2 158 058,25 EUR

Město Brumov-Bylnice:             2 185 256,44 EUR

Stručný popis projektu: Projekt „Na bicykli po stopách histórie“ nadväzuje na zrealizovaný projekt vytvorenia hlavnej cyklotrasy BEVLAVA (BEČVA-VLÁRA-VÁH), ktorý bol realizovaný v programovom období 2007-2013 z Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR a mala za cieľ spojiť cyklotrasy v ČR a v SR, pričom vznikla cca 50 km dlhá cyklotrasa BEVLAVA.

Základnou myšlienkou projektu je cykloturistické prepojenie Trenčianskeho hradu
s Hradom Brumov.
Mesto Brumov - Bylnice v spolupráci s obcou Horné Srnie a mestom Nemšová vytýčili a budujú cyklotrasu BEVLAVA vedúcu z mesta Brumov-Bylnice až po most cez Vláru v Nemšovej časť Ľuborča. Na túto časť sa plynule napojí novovytvorená cyklotrasa v dĺžke 11,3 km, ktorá dovedie cykloturistov po Trenčiansky hrad. Cyklotrasa povedie po korune ochrannej hrádze rieky Vlára popri technickej pamiatke Králikov mlyn, ďalej popri rieke Váh až po Skalku nad Váhom, kde cyklotrasa prechádza popod kláštor Veľká Skalka, ktorý je známym pútnickým miestom. Cyklotrasa ďalej povedie obcou Zamarovce pri dome pôsobenia V. Zamarovského až po starý železničný most v Trenčíne, kde sa stavebná časť cyklotrasy končí. Od tohto miesta bude využitá sieť miestnych komunikácií v Trenčíne
o dĺžke cca 4 km až po brány hradu.

Na území Mesta Brumov-Bylnice sú postupne realizované už 3 úseky cyklotrasy BEVLAVA. Úseky sú realizované smerom od centra mesta na obidve stany. Jedna časť cyklotrasy vedie smerom na Valašské Klobouky a druhá časť vedie k štátnej hranici. V tomto smere sa realizuje časť cyklotrasy v katastri Bylnice, ktorá je ukončená za mostom cez Vláru. Koniec tejto časti tvorí rázcestie trás - na Štítnou nad Vláří a k štátnej hranici. Predmetom projektu je práve tento uzol a pokračuje úsekom z Bylnického katastra do miestnej časti Svatý Štěpán. Táto časť má dĺžku len 3,184 km a obsahuje 3 premostenia rieky Vláry.

Vybudovaním spomínaných úsekov cyklotrás sa na českej strane dobuduje časť cyklotrasy BEVLAVA o dĺžke 3,184 km a na slovenskej strane sa predĺži o 11,3 km. Dôjde tak k prepojeniu významných lokalít v cezhraničnom území a ich propagácii prostredníctvom infopanelov. Pre obyvateľov a návštevníkov územia, tak vznikne možnosť popri športovaní spoznávať históriu a prírodu cezhraničného región.

Najobľúbenejšia župná cyklotrasa vedie popod Skalku

05. marca 2021 |

Cezhraničnú cyklotrasu medzi Trenčínom a Nemšovou a úseky Vážskej cyklomagistrály medzi Hornou Stredou a Novým Mestom nad Váhom a Púchovom a Nosickou priehradou využilo v minulom roku viac ako 305 tisíc ľudí. Po cyklotrase popod Skalku sa za sedem mesiacov od jej otvorenia prepravilo takmer 192 tisíc užívateľov.

Po novej cyklotrase sa za prvý mesiac previezlo viac ako 40 tisíc cyklistov

13. júla 2020 |

Od oficiálneho otvorenia unikátnej cyklotrasy vedúcej z Trenčína do Nemšovej ubehol presne mesiac. Za ten čas si stihla získať priazeň milovníkov cyklistiky i histórie. Napriek upršanému júnovému počasiu láme jej návštevnosť rekordy.

Všetky cesty vedú do Ríma, no mnohé z nich idú práve cez Skalku

12. júna 2020 |

Povedal nitriansky diecézny biskup Viliam Judák na slávnostnom otvorení časti cyklotrasy, vedúcej práve cez najstaršie pútnické miesto na Slovensku – Skalku nad Váhom.

Novú cyklotrasu si už počas prvého dňa vyskúšalo takmer 1 900 cyklistov

12. júna 2020 |

Trenčianska župa otvorila novú cyklotrasu z Trenčína do Nemšovej začiatkom týždňa, no už teraz sa teší veľkej obľube cyklistov i korčuliarov.

Unikátna medzinárodná cyklotrasa z dielne Trenčianskej župy je otvorená pre verejnosť, takto vyzerá!

04. júna 2020 |

Prvý jún sa do povedomia cyklistickej verejnosti vryje do pamäti otvorením cyklotrasy, ktorá vznikla v rámci cezhraničného projektu Na bicykli po stopách histórie.

Jedinečná cyklotrasa bude čoskoro oficiálne sprístupnená cyklistom a širokej verejnosti

13. mája 2020 |

Pred samotným slávnostným otvorením sa po novej 11,4 kilometrov dlhej cyklotrase vedúcej od Trenčianskeho hradu popri pútnickom mieste Skalka nad Váhom až do Nemšovej previezol aj trenčiansky župan, ktorý si osobne prišiel skontrolovať, ako prebiehajú dokončovacie práce.

Inteligentná lavička bude súčasťou cyklotrasy, ktorá prepojí dva hrady

17. januára 2020 |

V rámci jedinečného medzinárodného projektu Na bicykli po stopách histórie v súčasnosti vzniká cyklotrasa, ktorá povedie z Trenčianskeho hradu cez Nemšovú až k českým hraniciam a odtiaľ na Hrad Brumov. Jej súčasťou bude aj inteligentná lavička Steora.

Nová cyklotrasa už s oboma lávkami

28. novembra 2019 |

Ako pokračujú práce na unikátnej cyklotrase, ktorá vo výsledku spojí Trenčiansky hrad s hradom Brumov v Čechách, sa prišiel osobne presvedčiť trenčiansky župan. Položené sú už obe plánované lávky, a to cez rieku Vlára i potok Súčanka.

Na vznikajúcej cyklotrase medzi Trenčínom a Nemšovou začali s asfaltovaním prvých kilometrov, osadená bola aj lávka cez rieku Vlára

15. októbra 2019 |

Výstavba medzinárodnej cyklotrasy v rámci projektu Na bicykli po stopách histórie každým dňom napreduje. Okrem asfaltovania prvých úsekov cyklotrasy, pokračuje aj budovanie konštrukčných vrstiev, osádzanie lávok či práce na osvetlení časti cyklotrasy.

Na cyklotrase v rámci cezhraničného projektu Na bicykli po stopách histórie sa pripravuje montáž lávok

13. septembra 2019 |

S osádzaním dvoch cyklomostov na novovznikajúcej cyklotrase vedúcej z Trenčianskeho hradu až po hranicu s Českou republikou sa začne počas prvých októbrových dní.

Cyklotrasa sa začala budovať

20. júna 2019 |

Po ukončení verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby a jeho odsúhlasením Riadiacim orgánom dňa 27.12.2018 Trenčiansky samosprávny kraj uzatvoril Zmluvu o dielo so zhotoviteľom stavby.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK