Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Výročná správa za rok 2018

Vážení občania a vážení poslanci Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja

zverejňujeme Výročnú správu TSK za rok 2018, ktorá obsahuje údaje za individuálnu účtovnú závierku a konsolidovanú účtovnú závierku k 31.12.2018 v súlade so zákonom o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Prostredníctvom výročnej správy môžete získať  informácie o činnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja za uplynulý rok 2018 v oblasti dopravy, zdravotníctva, kultúry, vzdelávania, sociálneho zabezpečenia, realizácie projektov financovaných z EÚ, o medzinárodnej spolupráci, propagácii TSK ako aj o najvýznamnejších ekonomických ukazovateľoch v oblasti rozpočtu a účtovníctva.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK