Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Výročná správa za rok 2019

Vážení občania a vážení poslanci Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja

zverejňujeme Výročnú správu TSK za rok 2019, ktorá obsahuje údaje za individuálnu účtovnú závierku a konsolidovanú účtovnú závierku k 31.12.2019 v súlade so zákonom o účtovníctve  v znení neskorších predpisov. Prostredníctvom výročnej správy   môžete získať  informácie o činnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja za uplynulý  rok 2019 v oblasti dopravy, zdravotníctva, kultúry, vzdelávania, sociálneho zabezpečenia, realizácie projektov financovaných z EÚ, o medzinárodnej spolupráci,  propagácii TSK ako aj o najvýznamnejších ekonomických ukazovateľoch v oblasti  rozpočtu a účtovníctva.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK