Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Žiadosť o zrušenie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia

Žiadosť o zrušenie povolenia podáva žiadateľ samosprávnemu kraju, ktorý povolenie vydal.

Žiadosť o zrušenie povolenia je držiteľ povolenia povinný podať najmenej dva mesiace pred dňom, od ktorého žiada povolenie zrušiť!

Držiteľ povolenia v žiadosti o zrušenie uvedie:

  • identifikáciu žiadateľa (IČO, názov právnickej osoby alebo meno fyzickej osoby);
  • či žiada zrušiť len konkrétne zdravotnícke zariadenie alebo povolenie v celom rozsahu;
  • identifikáciu rušených zdravotníckych zariadení (IdZZ zdravotníckeho zariadenia);
  • deň, ku ktorému požaduje povolenie zrušiť;
  • dôvod zrušenia.

Orgán, ktorý povolenie vydal, povolenie zruší, ak držiteľ povolenia požiadal o zrušenie povolenia v celom rozsahu. V prípade rušenie len niektorého zariadenia vydá nové rozhodnutie o povolení.

Lehota na vybavenie

30 dní

Správne poplatky

bez poplatku

Elektronický formulár na vyplnenie

Vzhľadom na to, že TSK nemá špecializovaný formulár pre toto podanie, musíte použiť formulár pre všeobecnú agendu na Ústrednom portáli verejnej správy. Po kliknutí na odkaz nižšie budete presmerovaní na prihlasovaciu obrazovku ÚPVS. Pre prihlásenie musíte použiť elektronickú identifikačnú kartu (eID) - občiansky preukaz s elektronickým čipom.

Formuláre na prevzatie a vytlačenie

Garant / odbor

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK