Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Materiály na XXI. zasadnutie Zastupiteľstva TSK

02 Sprava z kontroly plnenia uzneseni prijatych Zastupit TSK (2 súbory)

03 Plan kontrolnej cinnosti UHK TSK na obdobie januar jun 2017 (2 súbory)

04 Navrh na schvalenie Dodatku c 1 k Zasadam kontrolnej cinnosti TSK (3 súbory)

05a Navrh na schvalenie prebyt majetku zapisaneho na LV c 10530 ako stavba lekaren TILIA Pov Bystrica (3 súbory)

05b Navrh na schvalenie prebyt sposobu prevodu a predaja nehnut majetku pozemku reg C parc c 6102 161 ku PB (5 súborov)

05c Navrh na schvalenie zriadenia vecneho bremena na pozemkoch ku NMnV v prospech Mesta NMnV (3 súbory)

05d Navrh na schvalenie zriadenia vecneho bremena na pozemku reg C parc c 734 1 ku Vlckovo v prospech Zapadosl distrib as (4 súbory)

05e Navrh na schvalenie prevodu prebyt nehnut majetku ku Horne Bzince zapisaneho LV 980 (2 súbory)

05f Navrh na schvalenie prevodu nehnut majetku ku Nitrianske Rudno zapisaneho LV 961 (3 súbory)

05g Navrh na schvalenie prevodu nehnut majetku ku NMnV zapisaneho LV 3191 (3 súbory)

05h Navrh na zrusenie uznesenia Z TSK c 223 2015 zo dna 26 01 2015 a na schval vec bremena v prospech tretej osoby (3 súbory)

06 Navrh na prijatie uveru na predfin investicii v ramci Europ struktur a invest fondov Stanovisko HK TSK k navrhu (3 súbory)

07 Navrh na schvalenie VZN TSK c 30 2016 o financ ZUS jazyk skol a sk zariadeniv zriad posobnosti TSK (3 súbory)

08 Aktualizacia Zasobnika projekt zamerov TSK na obdobie 2014-2020 (4 súbory)

09 Navrh na schvalenie podania ziadosti o nenavratny fin prispevok v ramci IROP 2014 2020 (3 súbory)

10 Navrh projektu na schvalenie podania ziadosti o nenavr fin prispevok v ramci Oper programu Interreg V A SR CR 2014 2020 (3 súbory)

11 Navrh Planu oprav ciest II a III triedy TSK dodavatelskym sposobom na rok 2017 (3 súbory)

12a Navrh Rozpoctu TSK na roky 2017 2019 (3 súbory)

12b Stanovisko hlavneho kontrolora TSK k navrhu Rozpoctu TSK na roky 2017 2019 (1 súbor)

13 Navrh na schvalenie VZN TSK c 31 2016 kt sa meni VZN TSKc 13 2014 o poskt dotacii z rozpoctu TSK (3 súbory)

14 Navrh na schvalenie Dodatku c 1 k ZL SOS Namestie SNP 5 Partizanske (7 súborov)

15 Koncepcia rozvoja prace s mladezou v TSK do roku 2020 (3 súbory)

16 Navrh Planu cinnosti zasadnuti Z TSK na I polrok 2017 (3 súbory)

Zastupitelstvo TSK 28 11 2016 ZIP 30,63 MB

Pozvánka na XXI. zasadnutie Zastupiteľstva TSK PDF 332,99 kB

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK