Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Materiály na XXII. zasadnutie Zastupiteľstva TSK

02 Sprava z kontroly plnenia uzneseni prijatych Z TSK (2 súbory)

03 Sprava o kontrole vybavovania staznosti a peticii na U TSK za II polrok 2016 (2 súbory)

04a Navrh na rozhodnutie o prebyt a na schval zameny nehnut majetku ku Lednicke Rovne s Obcou Led Rovne (6 súborov)

04b Navrh na schvalenie zriadenia vec bremena za odplatu jednoraz nahradu na pozemku reg C parc 1711 2 ku Domaniza (4 súbory)

04c Navrh na schvalenie zriadenia vec bremena ku Prievidza v prospech spol SBAU SLOVAKIA sro (3 súbory)

05a Navrh na schvalenie Dodatku c 6 k ZL SOS T Vansovej Prievidza (3 súbory)

05b Navrh na schvalenie Dodatku c 5 k ZL SUS Stanicna Trencin (3 súbory)

05c Navrh na schvalenie Dodatku c 7 k ZL Jazyk skoly Ul 1 maja Trencin (3 súbory)

05d Navrh na schvalenie Dodatku c 6 k ZL SOS sklarskej Suhradka Led Rovne (3 súbory)

05e Navrh na schvalenie Dodatku c 6 k ZL SPS Bzinska NMnV (3 súbory)

05f Navrh na schvalenie Dodatku c 5 k ZL SZS Velkomoravska Trencin (3 súbory)

05g Navrh na schvalenie Dodatku c 5 k ZL SOS Lipova Handlova (3 súbory)

05h Navrh na schvalenie Dodatku c 6 k ZL Gymnazium LS Trencin (3 súbory)

06 Navrh na menovanie riaditelky kult zariadenia Gal M A Bazovskeho Trencin Palackeho 27 (2 súbory)

07 Navrh na schvalenie VZN TSK c 32 2017 kt sa meni a doplna VZN c 4 2014 zar soc sluzieb TSK v zneni VZN TSK 19 2015 (3 súbory)

08 Navrh na schvalenie Dodatku c 5 k ZL CSS Domino Veterna Prievidza (3 súbory)

09 Ziadost o NFP rekonstrukcia cesty II 579 Hradiste Partizanske - Zmena (3 súbory)

10 Navrh na schvalenie prevodu a prechodu prav a povinnosti vyplyv zo Zmluvy o poskyt fin prispevku fin vyspor a uzavr Dohody o spolupr na projekte (4 súbory)

11 Navrh na schvalenie odmeny HK TSK za rok 2016 (2 súbory)

Zápisnica zo zasadnutia Zastupiteľstva TSK 30.1.2017 PDF 669,34 kB

Zastupiteľstvo TSK 30.1.2017 ZIP 19,89 MB

Pozvánka na Z TSK 30.1.2017 PDF 307,57 kB

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK