Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Materiály na XXV. zasadnutie Zastupiteľstva TSK

02 Sprava z kontroly plnenia uzneseni prijatych na XXIV zasadnuti Z TSK (2 súbory)

03a Navrh na schvalenie zriadenia vecn bremena ku Tren Biskupice v prospech SPP distribucia as Mlynske Nivy 44 b Bratislava (4 súbory)

03b Navrh na schvalenie zriadenia vecn bremena ku Tren Biskupice v prospech Zapadoslov distribucnej as Culenova 6 Bratislava (4 súbory)

03c Navrh na schvalenie zriadenia vecn bremena ku Pov Bystrica v prospech SPP distribucia as MLynske Nivy 44 5 Bratislava (4 súbory)

03d Navrh na schvalenie nadobudnutia vlastnictva pozemkov ku Opatova kupou od vlastnika SR docasny spravca Okresny urad TN (3 súbory)

03e Navrh na schvalenie zameny nehnut majetku TSK ku Stara Tura s Mestom Stara Tura ako pripad hodny osob zretela (3 súbory)

03f Navrh na rozhodnutie o prebyt a na schvalenie zameny nehnut majetku pozemkov ku Kolacno s obcou Kolacno (4 súbory)

03g Navrh na schvalenie prebyt sposobu prevodu a predaja nehnut majetku pozemkov ku Kostolna Zariecie (5 súborov)

03h Navrh na schvalenie zriadenia vecn bremena na pozemku reg E parc c 370 2 ku Melcice v prospech Zapadosl distrib as Bratislava (4 súbory)

03i Navrh na schvalenie zriadenia vecn bremena pozemkoch reg C parc c 3700 5 a 6102 31 ku Pov Bystrica v prospech Stredosl energetiky Distribucia as Zilina (4 súbory)

03j Navrh na schvalenie prevodu prebyt nehnut majetku nachadzaj sa v ku Pov Podhradie (3 súbory)

03k Navrh na rozhodnutie o neupotrebitelnosti a vyradeni nehnut majetku z evidencie formou fyz likvidacie prefa garaze Prievidza (2 súbory)

03l Navrh na rozhodnutie o neupotrebitelnosti a vyradeni nehnut majetku z evidencie formou fyz likvidacie CSS Borik pivnica (2 súbory)

03m Navrh na schvalenie prevodu prebyt nehnut majetku nachadzaj sa v ku Prievidza byvaly int TVansovej 28 Prievidza (2 súbory)

03n Navrh na schvalenie nadobudnutia nehnut pozemkov ku Nova Dubnica Velky a Maly Kolacin kupou od mesta Nova Dubnica (7 súborov)

04 Navrh na schvalenie VZN TSK c 35 2017 kt sa meni VZN TSK c 30 2016 o financ ZUS jaz skol a sk zariadeni v zriad posobnosti TSK (3 súbory)

05a Navrh na schvalenie Dodatku c 4 k ZL Sport gymnazia Stanicna 6 Trencin (3 súbory)

05b Navrh na schvalenie Dodatku c 4 k ZL SOS Ul slov partizanov 1129 49 Pov Bystrica (3 súbory)

05c Navrh na schvalenie Dodatku c 7 k ZL SOS TVansovej 32 Prievidza (3 súbory)

05d Navrh na schvalenie Dodatku c 4 k ZL SS Rastislavova 332 Novaky (3 súbory)

05e Navrh na schvalenie Dodatku c 7 k ZL SOS Bratislavska 18 Dubnica nad Vahom (3 súbory)

06 Navrh na zaradenie Elokovaneho pracoviska Mier nam 1 priecinok 41 Ilava ako sucast SOS Bratislavska 18 Dubnica nad Vahom do siete skol a sk zar (2 súbory)

07 Navrh na schvalenie Dodatku c 3 k ZL CSS DEMY Biskupicka 46 Trencin (3 súbory)

08a Navrh projektu Modernizacia priestorov a vybavenia prakt vyucovania SOS Strojnicka Sportovcov 2 Pov Bystrica (3 súbory)

08b Navrh projektu Modernizacia praktickeho vyucovania SPS Bzinska 11 NMnV (3 súbory)

08c Navrh projektu Lepsou praxou k lepsiemu zamestnaniu SOS Lipova 8 Handlova (3 súbory)

08d Navrh projektu Dovybavenie COVP v SOS Pruske 294 Pruske (3 súbory)

08e Navrh projektu Moderne odb vzdelavanie v gumarenskom priemysle SOS I Krasku 491 Puchov (3 súbory)

08f Navrh projektu Zriadenie centra odb vzdelavania a pripravy v SOS Partizanske Nam SNP 5 Partiz (3 súbory)

08g Navrh projektu Modernizacia odb vzdelavania v SOS Strojnickej Banovce nad Bebravou Partizanska cesta 76 (3 súbory)

08h Navrh projektu Modernizacia odb vzdelavania v SOS Pov Bystrica Ul slov part 49 PB (3 súbory)

09 Zmluva o spolupraci pri zabezpeceni prepravy cestujucich na uzemi mesta Trencin spojmi primestskej autobus dopravy (5 súborov)

10 Zmluva o zdruzeni fin prostr a vzajomnej spolupraci medzi SC TSK TN a Rimskokat cirkvou Biskupstvo Nitra (3 súbory)

11 Navrh na schvalenie Dodatku c 2 k Zasadam hosp s majetkom TSK (4 súbory)

12 Navrh na schvalenie volebnych obvodov poctu poslancov a sidiel volebnych komisii pre volby do organov TSK (2 súbory)

Zápisnica zo zasadnutia Zastupiteľstva TSK 3.7.2017 PDF 486,45 kB

Materiály na zastupiteľstvo 3.7.2017 ZIP 36,41 MB

Pozvánka Z TSK 3.7.2017 PDF 288,94 kB

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK