Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Trenčiansky hrad

Trenčiansky hrad - dominanta celého Považia, kráľovský strážny hrad z 11. storočia, predstavoval v minulosti správne centrum Trenčianskeho komitátu. Patrí medzi najstaršie a najmalebnejšie slovenské hrady. Bol postavený na mieste staršieho slovanského opevneného hradiska z 9. storočia, ktoré tvorilo štvorapsidová rotunda a dodnes zachovaná štvorposchodová kamenná veža zakončená cimburím. Najväčší význam a rozmach zaznamenal koncom 13. stor. za vlády veľmoža, palatína a kráľovského pokladníka Matúša Čáka Trenčianskeho, Pána Váhu a Tatier.

Trenčiansky hrad

Neskoršie rozsiahlejšie stavebné premeny prebiehali v 14. a 15. storočí stavbou Ľudovítovho a dvojkrídlového Barborinho paláca s jednoloďovou emporovou kaplnkou. Zmodernizovalo sa opevnenie južného predhradia, neskôr sa spevnením murovanej hradby s nárožnými vežami prebudovalo i severné predhradie. Poslednú podstatnú stredovekú prestavbu hradu uskutočnila rodina Zápoľskovcov vytvorením nového paláca na hornom hrade, ale hlavne vytvorením rozsiahleho fortifikačného systému na južnom predpolí a vytvorením dvojposchodových kasární na západnej strane.
Vybudovanie povestnej „ studne lásky", ktorú podľa povesti vytvoril zaľúbený Omar, aby vykúpil svoju milú Fatimu zo zajatia Jána Zápoľského môžeme tiež zaradiť do tohto obdobia...
Hrad bol neskôr vo vlastníctve rodiny Turzovcov a Ilešháziovcov, ktorí vyše dvesto rokov spravovali Trenčiansku župu ako dediční župani.
Poslednou stavebnou úpravou obranného systému - vybudovaním hviezdicovej bastiónovej fortifikácie, vybudovanej v súvislosti s protitureckou obranou, keď bola na hrade umiestnená cisárska posádka sa začal prejavovať úpadok hradu. Nakoniec požiar v roku 1790 zavŕšil dielo skazy a odvtedy začal hrad pustnúť...

Na začiatku 19. stor. sa započali prvé čiastkové zabezpečovacie práce na hrade, no v polovici 20. stor. za začali prvé systematické výskumné práce, ktoré neskôr prerástli do rozsiahlej rekonštrukcie hradu. Dnes je hrad po podstatnej rekonštrukcii a poskytuje návštevníkom svedectvo o živote svojich majiteľov a rozsiahlymi expozičnými priestormi je magnetom pre tisíce návštevníkov.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK