Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Zameranie činnosti pre OvZP 2020

Zameranie činnosti v oblasti bezpečnosti a obrany, v oblasti civilnej ochrany obyvateľstva a prípravy na seba ochranu a vzájomnú pomoc pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja je vypracované v súlade s aktuálnou potrebou zabezpečenia plnenia úloh vyplývajúcich z platnej legislatívy Slovenskej republiky, v súlade s §14a zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisovako aj s „Výpisom z plánu hlavných úloh pre Trenčiansky samosprávny kraj z odboru krízového riadenia Okresného úradu Trenčín na rok 2020“, č. p.: OÚ-TN-OKR1-2020/005576-3 z 10.01.2020.

Zoznam súborov

PDF Zameranie činnosti pre OvZP 2020.pdf (PDF 259,94 kB)

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK