Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Materiály na II. zasadnutie Zastupiteľstva TSK 2022

02 Sprava z kontroly plnenia uzneseni prijatych na Ustanovujucom a XXXIX zasadnuti ZTSK (2 súbory)

04 Navrh Planu kontrolnej cinn UHK SK na obdobie januar jun 2023 (2 súbory)

05 Navrh na schval VZN TSK c 1 2022 o poskytovani soc sl v zariad soc sl zriadenych TSK urceni sumy uhrady za soc sluzby sposo ich urcenia a plnenia (3 súbory)

06 Navrh na schval VZN TSK c 2 2022 ktorym sa meni VZN TSK c 42 2022 o fin ZUS jazyk skol a skol zariadeni v zriadov posob TSK (3 súbory)

07 Navrh na schval VZN TSK c 3 2022 kt sa meni VZN TSK c 43 2022 o urcov vysky mesac prisp na ciastoc uhradu nakladov spoj s ubytov v skol internate (3 súbory)

08 Navrh na schval VZN TSK c 4 2022 kt sa meni VZN TSK c 44 2022 o urceni vysky prisp na ciastoc uhradu kt uhradza zak zastupca ziaka (3 súbory)

09a Navrh rozpoctu TSK na roky 2023 2025 (3 súbory)

09b Stanovisko HK TSK k navrhu Rozpoctu TSK na rok 2023 2025 (2 súbory)

10 Navrh Planu suvislych oprav ciest II a III triedy TSK dodavatelskym sposobom na rok 2023 (3 súbory)

11a Navrh na schval Dodatku c 6 k Zriadov listine CSS JUH Liptovska 3134 10 Trencin (3 súbory)

11b Navrh na schval Dodatku c 6 k ZL CSS Chmelinec Hostinska 1620 3 Puchov (3 súbory)

11c Navrh na schval Dodatku c 5 k ZL CSS DEMY Biskupicka 2046 46 Trencin (3 súbory)

11d Navrh na schval Dodatku c 4 k ZL CSS SLOVEN 68 Slavnica (3 súbory)

11e Navrh na schval Dodatku c 5 k ZL CSS Partizanske (3 súbory)

11f Navrh na schval Dodatku c 7 k ZL CSS Domov JAVORINA Skolska 344 50 Bzince pod Javorinou (3 súbory)

11g Navrh na schval Dodatku c 6 k ZL CSS BORIK Zlta 319 25 Nitrianske Pravno (3 súbory)

11h Navrh na schval Dodatku c 7 k ZL CSS BYSTRICAN Zakvasov 1935 453 Povazska Bystrica (3 súbory)

11i Navrh na schval Dodatku c 7 k ZL CSS AVE Sportovcov 671 23 Dubnica nad Vahom (3 súbory)

12 Aktualizacia Zasobnika projektovych zamerov TSK na obdobie 2021 2023 (3 súbory)

13a Navrh projektu na schval pod ziadosti o NFP v ramci OP I infrastruk Mod ERP system a automatiz suvis vyb admin procesov v TSK (7 súborov)

14 Navrh Planu cinnosti zasadnuti ZTSK na 1 polrok 2023 (3 súbory)

Materiály na II. zasadnutie Zastupiteľstva TSK ZIP 21,19 MB

Pozvánka na II. zasadnutie Zastupiteľstva TSK PDF 182,33 kB

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK