Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Materiály na III. zasadnutie Zastupiteľstva TSK 2023

02 Sprava z kontroly plnenia uzneseni priajatych na II zasadnuti ZTSK (2 súbory)

04 Navrh na schval odmeny hlavnemu kontrolorovi TSK za rok 2022 (2 súbory)

05a Navrh na schval prenajmu nehnut maj v k u Myjava Mestu MY ako pripad hod osobit zretela (4 súbory)

05b Navrh na schval prevodu prebytoc nehnut maj v k u Dubnica nad Vahom z dovodu HOZ (6 súborov)

05c Navrh na schval zriadenia vecneho bremena in rem v k u Nitrianske Pravno v prospech ApoTK sro Pravenec (4 súbory)

05d Navrh na schval zriad vec bremena na pozemku reg C parc c 3236 3 a parc c 162 k u TN v prospech ZSD BA (6 súborov)

05e Navrh na zmenu uznesenia ZTSK c 536 2020 zo dna 28 9 2020 (7 súborov)

05f Navrh na schval zriad VB na pozemku reg C p c 3983 1 k u Trenc Jastrabie v prospech K A a R G (4 súbory)

05g Navrh na schval zriad VB na pozemku reg C parc c 603 1 Vieska Bezdedov v prospech P M a manzelky (4 súbory)

05h Navrh na schval zriad VB na pozemku reg C parc c 957 1 k u PD v prospech SSD Zilina (4 súbory)

05i Navrh na schval zriad VB na pozemku reg E parc c 9007 k u Slavnica v prospech Region vodaren spol Vlara Vah sro Nemsova (4 súbory)

05j Navrh na schval zriad VB na pozemkoch reg E parc c 9007 9021 k u Slavnica v prospech SSD a s Zilina (4 súbory)

05k Navrh na schval zriad VB na pozemku reg C parc c 944 1 Zamarovce v prospech M S a L K rod S (4 súbory)

05l Navrh na schval zriad VB na pozemku reg C parc c 496 k u Horka n Vahom v prospech Obce Horka nV (4 súbory)

05m Navrh na schval zriad VB na pozemkoch reg C parc c 702 1 702 3 1714 Uhrovec v prospech ZSD Bratislava (4 súbory)

05n Navrh na schval jednorazovej nahrady za zriad zakon VB na pozemkoch reg C p c 1859 1860 1 Horne Motesice v prospech ZSD BA (4 súbory)

05o Navrh na schval jednorazov nahrady za zriad zakon VB na pozemku reg C parc c 2756 Polianka v prospech ZSD BA (4 súbory)

05p Navrh na schval jednorazov nahrady za zriad zakon VB na pozemku reg E parc c 342 3 Nimnica v prospech ZSR BA (5 súborov)

05q Navrh na schval nadobud prava VB na pozemkoch reg C parc c 1664 1 1664 73 1664 85 v k u Milochov od vlastnika SR v sprave SVP BS (5 súborov)

05r Navrh na schval nadobud prava VB na poz reg C parc c 1568 12 36 48 1665 2 5 7 Milochov od vlastnika SR v sprave ZSR BA (4 súbory)

06a Navrh na schval Dodatku c 11 k Zriadov listine Jazykovej skoly 1 maja 2 TN so sidlom 1 maja 2 911 01 Trencin (3 súbory)

07a Navrh na poskyt fin prostried k projektu v ramci programu Erasmus+ Vzdelavacia mobilita jednotilivcov Gym Komenskeho PE (2 súbory)

07b Navrh na poskyt fin prostriedkov k projektu Nova skola nove skusenosti novych zdravotnikov v ramci prog Erasmus+ SZS PD (2 súbory)

08 Navrh na delegov zastupcov TSK do Rad skol pri strednych skolach v zriadovatelskej posobnosti TSK (2 súbory)

09 Navrh na odvolanie a volbu zastupcov TSK do vyborov pre otazky zamestnanosti (2 súbory)

10 Informativna sprava o zverejnenej kategorizacii nemocnic v TSK (2 súbory)

11 Navrh na udelenie Ceny TSK za rok 2022 (4 súbory)

Materiály na III. zasadnutie Zastupiteľstva TSK ZIP 76,2 MB

Pozvánka na III. zasadnutie Zastupiteľstva TSK PDF 191,01 kB

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK