Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Materiály na IV. zasadnutie Zastupiteľstva TSK

02 Sprava z kontroly plnenia uzneseni prijatych na III zasadnuti Z TSK (2 súbory)

03a Navrh na zverenie nehnut majetku v ku T Biskupice do spravy spravcu CSS DEMY Biskupicka 36 TN (4 súbory)

03b Navrh na udelenie suhlasu so zverenim majetku do spravy SOS Pod Sokolicami 14 TN (2 súbory)

03c Navrh na schval prebyt sposobu prevodu a predaja nehnut majetku pozemkov parc c 345 2 3 4 ku Sedlicna (5 súborov)

03d Navrh na schval zriadenia vec bremena na poz reg E parc c 6103 2 ku PB (4 súbory)

03e Navrh na schval zriadenia vec bremena na poz reg C parc c 222 2 ku Rakoluby (4 súbory)

03f Navrh na schval zriadenia vec bremena na poz reg C parc c 7583 1 7584 1 ku Dolna Suca (4 súbory)

03g Navrh na schval prebyt sposobu prevodu nehnut majetku budova NsP A prac RTG ku PD a sutaz podm OVS (5 súborov)

03h Navrh na schval prebyt sposobu prevodu nehnut maj Rekreac zariad ku Stiav Bane a sutaz podm OVS (5 súborov)

03i Navrh na schval prebyt sposobu prevodu nehnut majetku byvale stredis brannej vych ku Nitr Rudno a sutaz podm OVS (5 súborov)

03j Navrh na rozhod o prebyt a na schval zameny nehnut majetku pozemkov ku Tura Luka s Miroslavom Batkom (3 súbory)

03k Navrh na schval nadobudn vlastnickeho prava k poz pre ucely realiz projektu Vytv podm pre deinstitucional DSS Ad Kochanovce (7 súborov)

04 Navrh na schval realiz a spolufin projektu Europe Direct centrum Tn v ramci grant mechanizmu (3 súbory)

05 Navrh VZN TSK c 4 2018 kt sa meni VZN TSK c 8 2014 o poskyt dotacii z rozpoctu TSK na podporu rozv vidieka na uzemi TSK (3 súbory)

06 Navrh na schval VZN TSK c 6 2018 kt sa meni VZN TSK c 27 2016 v zneni VZN TSK c 34 2017 o poskyt grantov na podporu envir proj (3 súbory)

07 Navrh na schval VZN TSK c 5 2018 kt sa meni VZN TSK c 13 2014 v zneni VZN TSK c 31 2016 o poskyt dotacii (6 súborov)

08 Protest prokuratora Krajskej prokuratury TN c 235 17 3300 8 proti VZN TSK c 13 2014 o poskyt dotacii (3 súbory)

09 Navrh na schval VZN TSK c 2 2018 o poskyt soc sluzieb v zariadeniach soc sluzieb zriad TSK (3 súbory)

10 Navrh na schval VZN TSK c 3 2018 kt sa meni VZN TSK c 9 2014 v zneni VZN TSK 29 2016 o urc vysky prisp (3 súbory)

11a Navrh na schval Dodatku c 6 k ZL SZS Velkomoravska 14 TN (3 súbory)

11b Navrh na schval Dodatku c 8 k ZL Jazykovej skoly 1 maja 2 TN (3 súbory)

11c Navrh na schval Dodatku c 2 k ZL Hornonitrianskej kniznice Hviezdoslavova 3 PD (3 súbory)

12 Navrh na delegovanie zastupcov TSK do rad skol a sk zar v zriad posobnosti TSK (2 súbory)

13 Navrh na schval Dodatku c 4 k ZL SC TSK (3 súbory)

14 Navrh na schval zriadenia Vyboru pre audit a menovanie clenov Vyboru pre audit (2 súbory)

15 Navrh na odvolanie a volbu zastupcov TSK do vyborov pre otazky zamestnanosti (2 súbory)

16 Navrh na zmenu uznesenia Z TSK c 16 2014 (2 súbory)

17 Navrh na volbu podpredsedov TSK (2 súbory)

18 Navrh na schval odmeny hlavnemu kontrolorovi TSK za rok 2017 (2 súbory)

Oprava uznesenia č. 23/2018 PDF 215,4 kB

Zápisnica zo zasadnutia Zastupiteľstva TSK 29.1.2018 PDF 480,61 kB

Materiály na IV. rokovanie Zastupitelstva TSK 29.1.2018 ZIP 48,96 MB

Pozvánka na IV. zasadnutie Z TSK 29.1.2018 PDF 244,46 kB

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK