Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Materiály na IX. zasadnutie Zastupiteľstva TSK

02 Sprava z kontroly plnenia uzneseni prijatych na VII a VIII zasadnuti Z TSK (2 súbory)

03a Navrh na schval prebytoc sposobu prevodu a predaja nehnut majetku pozemkov reg E parc c 5816 4 5816 5 ku Papradno (5 súborov)

03b Navrh na schval zriadenia vec bremena na pozemku reg C parc c 1681 ku NMnV v prospech L Rieckeho (4 súbory)

03c Navrh na schval zriadenia vec bremena na poz reg C parc c 1174 2 ku T Biskupice v prospech Daska a Daskovej (4 súbory)

03d Navrh na schval zriadenia vec bremena na poz reg C p c 4358 a p c 4359 2 ku Dubnica nad Vahom v prospech Povaz vodar spoloc as PB (4 súbory)

03e Navrh na schval zriadenia vec bremena na poz reg C parc c 793 1 a parc c 793 2 ku Dolne Nastice v prospech NDS (4 súbory)

03f Navrh na schval prenajmu nehnut majetku v ku PD na LV c 11866 SOS PD Areal V (3 súbory)

03g Navrh na schval prebytoc sposobu prevodu nehnut majetku budova s c 242 Garbiarska ul PD a sut podmienok ovs (5 súborov)

03h Navrh na schval prebytoc sposobu prevodu nehnut majetku budova PPV s c 150 A Kmeta PD a sut podmienok ovs (5 súborov)

03i Navrh na schval zameny nehnut majetku TSK v ku PB s Mestom PB ako pripad hodny osob zretela (14 súborov)

03j Navrh na zmenu uznesenia Z TSK 23 2018 zo dna 29 01 2018 (3 súbory)

04a Navrh na schval Dodatku c 5 k ZL SOS stavebnej E Bellusa Stanicna 4 TN (3 súbory)

04b Navrh na schval Dodatku c 2 k ZL SOS Namestie SNP 5 PE (3 súbory)

04c Navrh na schval Dodatku c 6 k ZL CSS DOMINO Veterna c 11 PD (3 súbory)

05a Navrh projektu na schval podania ziadosti o nenavr fin prispevok v ramci Fondu malych projektov z Programu Interreg VA Generacia 3 0 (3 súbory)

05b Navrh projektu na schval podania ziadosti o nenavr fin prispevok v ramci Fondu malych projektov Interreg VA K vede krok za krokom (3 súbory)

06 Vyrocna sprava KOCR Trencin region za rok 2017 (3 súbory)

07 Navrh na vyradenie projekt dokumentacii evidov na ucte 042 (2 súbory)

Zápisnica zo zasadnutia Zastupiteľstva TSK 2.7.2018 PDF 873,11 kB

Materiály na IX. rokovanie Zastupitelstva TSK 2.7.2018 ZIP 155,92 MB

Pozvánka na IX. zasadnutie Zastupiteľstva TSK PDF 284,71 kB

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK