Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Materiály na V. zasadnutie Zastupiteľstva TSK

02 Sprava z kontroly plnenia uzneseni prijatych na IV zasadnuti Z TSK (2 súbory)

03 Sprava o kontrole vybavovania staznosti a peticii na U TSK za II polrok 2017 (2 súbory)

04 Sprava o vysledkoch kontrolnej cinnosti UHK TSK za rok 2017 (3 súbory)

05a Navrh na schval zriad vec bremena na poz reg E parc c 1419 2 ku NMnV v prospech TVK TN (4 súbory)

05b Navrh na schval zriad vec bremena na poz reg E parc c 1419 2 ku NMnV v prospech RDP NMnV (4 súbory)

05c Navrh na schval zriad vec bremena na poz reg C parc c 2295 2 ku Stvrtok v prospech SPP Bratislava (4 súbory)

05d Navrh na schval zriad vec bremena na poz reg C parc c 2295 2 ku Stvrtok v prospech obce Stvrtok (4 súbory)

05e Navrh na schval zriad vec bremena na poz reg C parc c 2484 ku Selec v prospech Zuzany Sisovskej (4 súbory)

05f Navrh na schval zriad vec bremena v ku NMnV v prospech Zapadosl distribucnej BA (4 súbory)

05g Navrh na schval zrusenia vec bremena zriad v prospech TSK na poz vlastnika TRENZDROJ TN v ku Trenc Biskupice (4 súbory)

05h Navrh na zmenu uzn Z TSK c 156 2014 zo dna 25 08 2014 (4 súbory)

05i Navrh na zmenu uzn Z TSK c 225 2015 zo dna 26 01 2015 (5 súborov)

05j Navrh na schvalenie prevodu prebyt nehnut majetku Byvala skola v prirode Patrovec ku Velka Hradna (2 súbory)

05k Navrh na schvalenie prevodu prebyt majetku nachadz sa v ku Prievidza Areal2 telocvicna (2 súbory)

06 Navrh na schval Zmien a doplnkov c 3 Uzemneho planu VUC Trenc kraja (14 súborov)

07 Navrh na schval VZN TSK c 7 2018 kt sa vyhlasuje Zavazna cast Zmien a doplnkov Uz planu VUC TSK (4 súbory)

08 Navrh na zaradenie SZS Vinohradnicka 8 PD do siete skol a sk zariad Navrh na zrus uzn Z TSK 559 2017 (3 súbory)

09 Navrh na poskyt fin prostr k projektu Kde budu doma v ramci progr Erasmus plus realiz Gym J Jesenskeho (2 súbory)

10 Navrh na delegovanie zast TSK do Rady skoly pri Gym VBNedozerskeho Matice slov 16 PD (2 súbory)

11 Navrh na schval Dodatku c 1 k Zmluve o spolupraci pri zabezp prepravy cestujucich na uz mesta TN spojmi PAD (3 súbory)

12 Navrh na udelenie Ceny TSK za rok 2017 (4 súbory)

13 Navrh na schval Transformacneho planu DSS Ad Kochanovce (13 súborov)

14a Navrh projektu na schval pod ziadosti o NFP v ramci IROP 2014 2020 Obsluzime aj angl krala skola (3 súbory)

14b Navrh projektu na schval pod ziadosti o NFP v ramci IROP 2014 2020 Kval vybav skoly k vyssej popular naroc techn odborov (3 súbory)

14c Navrh projektu na schval pod ziadosti o NFP v ramci Oper programu Interreg Zleps dopr dostup Myjavska a Hornacka (3 súbory)

15 Navrh na uzavretie Dohody o spolupr partnerov na proj Zl dopr dostupnosti Myjavska a Hornacka Interreg SR CR (4 súbory)

16 Inform sprava o priebehu cerp grantov v ramci environment grant programu Zelene oci v r 2017 (3 súbory)

Zápisnica zo zasadnutia Zastupiteľstva TSK 26.3.2018 PDF 533,46 kB

Materiály na V. rokovanie Zastupitelstva TSK 26.3.2018 ZIP 166,07 MB

Pozvánka na V. zasadnutie Zastupiteľstva TSK PDF 217,9 kB

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK