Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Materiály na VII. zasadnutie Zastupiteľstva TSK

02 Sprava z kontroly plnenia uzneseni prijatych na V a VI zasadnuti Z TSK (2 súbory)

03 Navrh Planu kontrolnej cinnosti UHK TSK jul december 2018 (2 súbory)

04a Navrh na schvalenie prevodu prebyt nehnut majetku Byvala skola v prirode Patrovec ku V Hradna (3 súbory)

04b Navrh na schvalenie prevodu prebyt nehnut majetku nachadz sa v ku Nitr Rudno byvale stred brannej vychovy (4 súbory)

04c Navrh na schvalenie zriadenia vecneho bremena ku Bojnice v prospech spolocnosti DUKE sro (5 súborov)

04d Navrh na schvalenie prebyt sposobu prevodu predaja nehnut majetku pozemku reg C parc c 222 6 ku Rakoluby (5 súborov)

04e Navrh na schvalenie zriadenia vec bremena na poz reg C parc c 5922 100 ku PB v prospech Mesta PB (4 súbory)

04f Navrh na schval zriad vec bremena na poz reg E parc c 6102 3 poz reg C parc c 6102 87 ku PB v prospech Mesta PB (4 súbory)

04g Navrh na schval zriad vec bremena na poz reg C parc c 3700 5 a parc c 3700 39 ku PB v prospech Mesta PB (4 súbory)

04h Navrh na schval zriad vec bremena na poz reg E parc c 6102 3 a na poz reg C parc c 6102 85 6102 87 ku PB v prospech Mesta PB (4 súbory)

05 Informativna sprava o nahrade preukaz straty za zrealizovane sluzby vo ver zaujme v prim autob doprave 2017 zml dopravcom (3 súbory)

06a Navrh Zaverecneho uctu TSK za rok 2017 (1 súbor)

06b Stanovisko HK TSK k navrhu Zaverecneho uctu TSK za rok 2017 (2 súbory)

07 Navrh na Zmenu Rozpoctu TSK na roky 2018 2020 1 zmena (1 súbor)

08 Navrh na schval Dodatku c 5 k ZL SOS obchodu a sluzieb Ul 1 maja 1264 Puchov (3 súbory)

09a Rozvoj vychovy a vzdelavania ziakov v oblasti teles a sport vychovy formou rekonstr telocvice 2018 (2 súbory)

09b Podpora elektromobility v TSK (2 súbory)

10 Navrh Planu cinnosti zasadnuti Z TSK na II polrok 2018 (3 súbory)

Zápisnica zo zasadnutia Zastupiteľstva TSK 14.5.2018 PDF 409,19 kB

Materiály na VII. rokovanie Zastupitelstva TSK 14.5.2018 ZIP 76,4 MB

Pozvánka na VII. zasadnutie Zastupiteľstva TSK PDF 234,57 kB

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK