Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Materiály na X. zasadnutie Zastupiteľstva TSK

02 Sprava z kontroly plnenia uzneseni prijatych na IX zasadnuti Z TSK (2 súbory)

03 Sprava o kontrole vybavovania staznosti a pet na U TSK za I polrok 2018 (2 súbory)

04a Navrh na Zmenu Rozpoctu TSK 2018 2020 2 zmena (1 súbor)

04b Navrh na schval nadobudnutia vlast prava k nehnut od Mesta TN vudova Sport Gym a prilahle pozemky (6 súborov)

05a Navrh na schval Zmluvy o odovzd a prevzati objektov medzi ZSR a TSK objekty ciest III triedy (3 súbory)

05b Navrh na schval Zmluvy o odovzd a prevzati objektov medzi ZSR a TSK objekty ciest II 507 (3 súbory)

05c Navrh na schval prevodu prebyt nehnut majetku ku NMnV ubytovacie zar internat (5 súborov)

05d Navrh na schval odpisania nevymoz pohlad Zasad hospod s majetkom TSK v platnom zneni (2 súbory)

05e Navrh na schval prebyt a najmu nehnut majetku cast strechy stavby Hvezdarne sup c 177 Male Bielice LV 162 (6 súborov)

05f Navrh na schval prebyt sposobu prevodu a predaja nehnut majetku reg C parc c 1757 4 1757 5 ku Timoradza (5 súborov)

05g Navrh na schval zriadenia vec bremena reg C parc c 2295 1 ku Stvrtok v prospech Jakuba Vaseka a manzelky (4 súbory)

05h Navrh na schval zriadenia vec bremena reg C parc c 1680 3 ku V Stankovce v prospech Petra Kapusa a manzelky Andreja Kapusa (4 súbory)

05i Navrh na schval nadobudn vlastn prava k nehnut pre ucely realizacie proj Vytvorenie podm pre deinstitucion DSS A Kochanovce (4 súbory)

05j Navrh na schval zameny nehnut majetku TSK v ku Myjava s Mestom MY (10 súborov)

05k Navrh na schval zameny nehnut majetku TSK v ku Stara Tura s Mestom Stara Tura (11 súborov)

05l Navrh na rozhodn o neupotrebit a vyradeni nehnut majetku TSK v sprave SC TSK z ev formou fyz likvid Cerp stanice PHM PD (4 súbory)

06 Vyhodnotenie plnenia prijmov a cerp vydavkov TSK za I polrok 2018 (3 súbory)

07a Navrh na schval Dodatku c 2 k ZL NsP PD so sidlom v Bojniciach (3 súbory)

07b Navrh na schval Dodatku c 2 k ZL NsP PB (3 súbory)

07c Navrh na schval Dodatku c 2 k ZL NsP MY (3 súbory)

08 Navrh na menovanie clenov dozornych organov nemocnic v zriad posobnosti TSK (2 súbory)

09 Navrh na schval VZN TSK c 8 2018 o financ ZUS jazyk skol a sk zariadeni v zriad posob TSK a o financovani (3 súbory)

10 Navrh na delegovanie zastupcu TSK do Rady skoly pri SS Rastislavova 332 Novaky s organiz zlozkami SOS a Gymn (2 súbory)

11 Navrh na delegovanie zastupcu TSK do Uzemnej sk rady TN K dolnej stanici 7282 20A 91101 TN (2 súbory)

12 Navrh na schval Dodatku c 2 k Zmluve o spolupraci pri zabezpeceni prepravy cestujucich na uzemi mesta TN spojmi primestskej aut dopravy (3 súbory)

Zápisnica zo zasadnutia Zastupiteľstva TSK 24.9.2018 PDF 550,37 kB

Materiály na X. zasadnutie Zastupiteľstva TSK 24.9.2018 ZIP 77,32 MB

Pozvánka na X. zasadnutie Zastupiteľstva TSK PDF 221,98 kB

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK