Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Materiály na XIII. zasadnutie Zastupiteľstva TSK

02 Sprava z kontroly plnenia uzneseni prijatych na X XI a XII zasadnuti Z TSK (2 súbory)

03 Navrh Planu kontrolnej cinnosti UHK TSK na obdobie januar jun 2019 (2 súbory)

04a Navrh na schval prebyt a najmu nebyt priestorov v budove skola Skolska 1477 2A KNC 3238 2 ku Partizanske (7 súborov)

04b Navrh na schval zriad vec bremena poz reg E 8028 ku Belusa v prospech PVS PB (5 súborov)

04c Navrh na schval zriad vec bremena na poz reg C 2504 ku Nemsova v prospech Zapadosl distribucnej BA (4 súbory)

04d Navrh na schval zriad vec bremena na poz reg C 615 4 615 5 615 8 ku Kostolna Zariecie v prospech Obce (5 súborov)

04e Navrh na schval prebyt sposobu prevodu nehnut majetku areal SOS DCA Vysovec a sut podmienok OVS (5 súborov)

04f Navrh na rozhodnutie o neupotreb a vyradeni nehnut majetku TSK v sprave SC TSK z evid formou fyz likv Cerp stanice PHM (2 súbory)

04g Navrh na schval prebyt a najmu nehnut majetku cast pozemku KNE 421 2 ku Ihriste obec Puchov LV 480 (8 súborov)

04h Navrh na schval prebyt a najmu nehnut majetku Hvezdaren Partizanske KNC 330 1 ku Male Bielice LV 162 (4 súbory)

04i Navrh na schval prebyt sposobu prevodu nehnut majetku Ucebne SOS Puchov (5 súborov)

04j Navrh na schval Zmluvy o odovzd a prevzati objektov vyvol investicii do vlastn TSK medzi ZSR a TSK (4 súbory)

04k Navrh na schvalenie prebytocnosti a prevodu nehnut majetku pozemku reg E parc c 812 1 ku NMnV z dovodu hodneho osob zretela (5 súborov)

05 Navrh na schval VZN TSK c 12 2018 o poskyt dotacii z rozpoctu TSK (4 súbory)

06 Navrh na schval VZN TSK c 13 2018 Participativny komunitny rozpocet (9 súborov)

07 Navrh na schval VZN TSK c 14 2018 kt sa meni VZN TSK c 27 2016 v zneni VZN TSK c 34 2017 a c 6 2018 (3 súbory)

08 Navrh na schval VZN TSK c 11 2018 o poskyt ucel fin prostriedkov z rozpoctu TSK (3 súbory)

09 Navrh na schval VZN TSK c 10 2018 kt sa meni VZN TSK c 8 2018 o fin ZUS jazyk skol a sk zariadeni (3 súbory)

10 Navrh na schval VZN TSK c 9 2018 kt sa zriaduje SZS Vinohradnicka 8 PD (3 súbory)

11a Navrh na schval Dodatku c 5 k ZL Sport gymnazia Stanicna 6 TN (3 súbory)

11b Navrh na schval Dodatku c 6 k ZL SOS obchodu a sluzieb Ul 1 maja 1264 Puchov (3 súbory)

11c Navrh na schval Dodatku c 6 k ZL SOS Lipova 8 Handlova (3 súbory)

11d Navrh na schval Dodatku c 5 k ZL SOS Ul slov partizanov 1129 49 PB (3 súbory)

11e Navrh na schval Dodatku c 6 k ZL SOS strojnickej Sportovcov 341 2 PB (3 súbory)

11f Navrh na schval Dodatku c 6 k ZL SOS I Krasku 491 Puchov (3 súbory)

11g Navrh na schval Dodatku c 5 k ZL SS Rastislavova 332 Novaky s organ zlozkami SOS (3 súbory)

11h Navrh na schval Dodatku c 4 k ZL OA Jesenskeho 259 6 PB (3 súbory)

11i Navrh na schval Dodatku c 9 k ZL SPS Ul SNP 413 8 Myjava (3 súbory)

12a Navrh na vyradenie sk zariad Skolska jedalen Janosikova 4 NMnV ako sucast SOS obchodu a sluzieb Piestanska NMnV (2 súbory)

12b Navrh na zaradenie sk zariad Vydajna sk jedalen F Madvu 2 PD sko sucast SOS obchodu a sluzieb Nab J Kalinciaka 1 PD (2 súbory)

12c Navrh na vyradenie sk zariad Skolska jedalen T Vansovej 32 PD ako sucast SOS T Vansovej 32 PD (2 súbory)

12d Navrh na vyradenie sk zariad Elokovane pracovisko Hviezdosl 330 17 IL ako sucast OA Jesenskeho 259 6 PB (2 súbory)

12e Navrh na vyradenie skoly Gym Ivana Bellu Lipova 15 Handlova (2 súbory)

12f Navrh na vyradenie skoly SS Rastislavova 332 Novaky s organ zlozkami SOS Novaky a Gym Novaky (2 súbory)

12g Navrh na vyradenie skoly SOS sklarska Suhradka 193 Led Rovne so sidlom Suhradka 193 02061 Led Rovne (2 súbory)

12h Memorandum o spolupraci pri zabezp vzdel ziakov SOS sklarskej Suhradka 193 Led Rovne (3 súbory)

13 Navrh delegovanie zastupcu TSK do RS SPS Dubnica nad Vahom (2 súbory)

14a Navrh Rozpoctu TSK na roky 2019 2021 (2 súbory)

14b Stanovisko HK TSK k navrhu Rozpoctu TSK na roky 2019 2021 (2 súbory)

15 Navrh Planu suvislych oprav ciest II a III triedy TSK dodav sposobom na rok 2019 (3 súbory)

16 Aktualizacia Zasobnika projekt zamerov TSK na obdobie 2014 2020 (10 súborov)

17 Navrh na uzavretie Dohody o spolupraci partnerov na projekte v ramci programu Interreg V A SR CR (3 súbory)

18 Navrh na schval Dodatku c 1 k Rokovaciemu poriadku Z TSK (6 súborov)

19 Navrh na udelenie Ceny TSK za rok 2018 (4 súbory)

20 Informacia o vysledku kontroly z NKU SR na Odd soc pomoci TSK pod nazvom Soc sluzby pre seniorov (5 súborov)

21 Navrh Planu cinnosti zasadnuti Z TSK na I polrok 2019 (3 súbory)

Zápisnica zo zasadnutia Zastupiteľstva TSK 26.11.2018 PDF 729,47 kB

Materiály na XIII. zasadnutie Zastupiteľstva TSK ZIP 125,11 MB

Pozvánka na XIII. zasadnutie Zastupiteľstva TSK PDF 349,85 kB

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK