Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Materiály na XIX. zasadnutie Zastupiteľstva TSK

02 Sprava z kontroly plnenia uzneseni prijatych na XVIII zasadnuti (2 súbory)

04 Sprava o kontrole vybavovania staznosti a peticii za I polrok 2019 (3 súbory)

5a Navrh vecneho bremena Prievidza v prospech DSI DATA Namestovo (6 súborov)

5b Navrh zverenie nehnutelneho majetku TSK do spravy Spravy ciest TSK stavba ZSR cesta II 574 Ilava (4 súbory)

5c Navrh vecneho bremena E 2682 1 ku Kubra v prospech Trencianskych vodarni kanalizacii (4 súbory)

5d Navrh vecneho bremena C 293 1 ku Velke Krstenany v prospech Frantiska Michalku a manzelky (4 súbory)

5e Navrh vecneho bremena C 376 1145 ku Horka nV v prospech Juraja Nedbala (4 súbory)

5f Navrh vecneho bremena C 756 1 857 8 ku Hanzlikova v prospech Trencin Zlatovce ODVODNENIE (5 súborov)

5g Navrh vecneho bremena C756 1 857 8 ku Hanzlikova v prospech Trencin Zlatovce OSVETLENIE (5 súborov)

5h Navrh vecneho bremena C 756 1 ku Hanzlikova v prospech Trencin Zlatovce UPRAVA OSVETLENIA (5 súborov)

5i Navrh rozhodnutia o zvereni NM stavby Zlepsenie cyklo infrastru cast HORNA STREDA NOVE MESTO nV do spravy SC TSK (3 súbory)

5j Navrh schvalenia prebytocnosti a najmu NM cast parcely C 5207 ku Lubina LV 3931 pripad hodny osobitneho zretela (11 súborov)

5k Navrh na vyradenie majetku formou fyzickej likvidacie VRATNICA CSS LIPA (3 súbory)

5l Navrh prevodu prebytocneho NM ku Prievidza BUDOVA PPV sup c 150 (4 súbory)

5m Navrh prevodu prebytocneho NM ku Stiavnicke Bane REKREACNE ZARIADENIE (4 súbory)

5n Navrh prevodu prebytocneho NM ku Novaky INTERNAT SOS (4 súbory)

5o Navrh na zrusenie uznesenia TSK c 448 2017 a schvalenie vecneho bremena v prospech Stredoslovenska distribucna (3 súbory)

5p Navrh schvalenia nadobudnutia vlastnickeho prava nehnutelnosti SKLAD ku Trencin (4 súbory)

5q Navrh na schvalnie prebytocnosti HM budova dielni Brnianska Trencin (5 súborov)

5r Navrh na vecne bremeno ku Trencin v prospech Matusova sro Trencin (3 súbory)

6 Vyhodnotenie plnenia prijmov a cerpania vydavkov TSK za I polrok 2019 (4 súbory)

7a Navrh schvalenia Dodatku c 6 k Zriadovacej listine Strednej sportovej skoly Trencin (3 súbory)

7b Navrh schvalenia Dodatku c 3 k Zriadovacej listine OA Prievidza (3 súbory)

8a Navrh na delegovanie zastupcov TSK do Rady skoly pri Spojenej skole Puchov (2 súbory)

8b Navrh na delegovanie zastupcov TSK do Rady skoly pri SOS Novaky (2 súbory)

8c Navrh na delegovanie zastupcov TSK do Rady skoly pri Strednej zdravotnickej skole Prievidza (2 súbory)

9 Navrh Dodatku c 5 k Zriadovacej listine CSS AVE Dubnica nV (4 súbory)

10 Zmena uznesenia c 294 2019 Navrh projektu NFP IROP Modernizacia odb vzdel SOS PB (4 súbory)

11 Vyrocna sprava KOCR Trencin region za 2018 (4 súbory)

12 Konanie o navrhu vo veci ochrany verejneho zaujmu a zamedzenie rozporu zaujmov (5 súborov)

Zápisnica zo zasadnutia Zastupiteľstva TSK 23.9.2019 PDF 611,15 kB

Materiály na XIX. zasadnutie Zastupiteľstva TSK ZIP 69,87 MB

Pozvánka na XIX. zasadnutie Zastupiteľstva TSK PDF 323,24 kB

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK