Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Materiály na XIX. zasadnutie Zastupiteľstva TSK

02 Sprava z kontroly plnenia uzneseni prijatych na XVIII zasadnuti Z TSK (2 súbory)

03 Plan kontrolnej cinnosti UHK TSK jul december 2016 (2 súbory)

04a Navrh na udelenie suhlasu s prevodom spravy nehnut majetku zapis na liste vlastnictva 1494 ku Zlatovce (2 súbory)

04b Navrh na schvalenie odpredaja prebyt nehnut majetku ku NMnV LV 3191 (3 súbory)

04c Navrh na schvalenie prebytocnosti sposobu prevodu a predaja nehnut majetku ku Pruske (5 súborov)

04d Navrh na schvalenie zriadenia vecneho bremena parc 1473 1517 ku Trencianska Turna (4 súbory)

04e Navrh na schvalenie zriadenia vecneho bremena reg C 1711 2 ku Domaniza (5 súborov)

04f Navrh na vyradenie majetku z evidencie formou fyzickej likvidacie garaze Nemocnica s polikl Prievidza (4 súbory)

05 Navrh na schvalenie VZN TSK c 24 2016 ktorym sa rusi Spojena skola Nam SNP 5 Partizanske (4 súbory)

06 Navrh na schvalenie VZN TSK c 25 2016 ktorym sa zriaduje Vydajna skolska jedalen Farska 7 Banovce n B (4 súbory)

07 Navrh na schvalenie VZN TSK c 26 2016 ktorym sa meni VZN TSK 17 2012 o financovani ZUS v zriad posobn TSK (4 súbory)

08a Navrh na schvalenie Zriadovacej listiny SOS Nam SNP 5 Partizanske (4 súbory)

08b Navrh na schvalenie Dodatku c 6 k zriadov listine SOS Strojnickej Partizanska cesta 76 Banovce n B (4 súbory)

09 Navrh na schvalenie VZN TSK c 27 2016 O poskyt grantov na podporu enviroment projektov na uzemi TSK (4 súbory)

10 Navrhy na uzavretie Dohod o spolupraci partnerov na projekte v ramci programu Interreg V A Slov republika Ceska rep (10 súborov)

11 Navrhy projektov na schval podania ziadosti o nenavratne finan prispevky v ramci Operac programu Interreg V A SR CR 2014 2020 (3 súbory)

12 Navrh na schvalenie realizacie a spolufinanc projektu Vytvorenie a prevadzk Integrovanej siete informacnoporad centier 1 (3 súbory)

13 Navrh na schvalenie dokumentu Ulohy komisii Zastupitelstva TSK (4 súbory)

14 Navrh na schvalenie dokumentu Eticky kodex volenych predstavitelov TSK (4 súbory)

Zapisnica 11.7.2016 PDF 347,44 kB

Zastupitelstvo 11 07 2016 ZIP 44,88 MB

Pozvánka na Z TSK 11.7.2016 PDF 316,17 kB

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK