Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Materiály na XVI. zasadnutie Zastupiteľstva TSK

03 Sprava z kontroly plnenia uzneseni Z TSK (2 súbory)

05 Navrh Planu kontr cinnosti UHK TSK na obdobie jul december 2019 (2 súbory)

06a Navrh na zverenie nehnut majetku TSK do spravy spravcu SSS Trencin (3 súbory)

06b Navrh na schval zriadenia vec bremena v ku NMnV v prospech Branson Ultrasonics (5 súborov)

06c Navrh na schval prevodu prebyt nehnut majetku domov dochodcov a COV ku Vysehradne (4 súbory)

06d Navrh na schval prevodu prebyt nehnut majetku ku PD Budova Garbiarska (4 súbory)

06e Navrh na schval prebyt sposobu prevodu nehnut majetku SOS Handlova budova H (4 súbory)

06f Navrh na schval predaja nehnut majetku TSK v ku H Nastice v prospech SVP B Stiavnica (6 súborov)

06g Navrh na schval zriad vec bremena na poz reg C parc c 1018 ku Velka Hradna v prospech Obce (4 súbory)

06h Navrh na schval zriad vec bremena na poz reg E parc c 1500 1692 1713 atd ku BnB v prospech ZD as (5 súborov)

06i Navrh na schval zameny nehnut majetku TSK v ku A Kochanovce s Obcou (7 súborov)

06j Navrh na zmenu Uzn c 158 2018 zo dna 26 11 2018 (2 súbory)

07 Navrh na schval odpisania nevymoz pohladavok v zmysle Cl 34 ods 1 bod 1 2 a nasl ZH s majetkom TSK (2 súbory)

08 Informativna sprava o nahrade preukaz straty za zreal sluzby vo ver zaujme v PAD za rok 2018 (3 súbory)

09a Navrh Zaverecneho uctu TSK za rok 2018 (3 súbory)

09b Stanovisko HK TSK k navrhu ZU TSK za rok 2018 (2 súbory)

10 Navrh na zmenu rozpoctu TSK na roky 2019 2021 (3 súbory)

11a Navrh na schval VZN TSK c 18 2019 kt sa rusi Sk jedalen T Vansovej 32 PD (3 súbory)

11b Navrh na schval VZN TSK c 19 2019 kt sa zriaduje Vydajna sk jedalen Madvu 2 PD (3 súbory)

11c Navrh na schval VZN TSK c 20 2019 kt sa rusi SOS sklarska Suhradka 193 Led Rovne (3 súbory)

12a Navrh na schval Dodatku c 5 k ZL SOS obchodu a sluzieb Piestanska 80 NMnV (3 súbory)

12b Navrh na schval Dodatku c 3 k ZL Gym MR Stefanika Sportova 41 NMnV (3 súbory)

12c Navrh na schval Dodatku c 8 k ZL SOS T Vansovej 32 PD (3 súbory)

12d Navrh na schval Dodatku c 7 k ZL SOS obchodu a sluzieb Nab J Kalinciaka 1 PD (3 súbory)

13a Navrh na poskyt fin prostriedkov k projektu Nove skusenosti v ose starostlivosti v ramci programu Erasmus + (2 súbory)

13b Navrh na poskyt fin prostriedkov k projektu Ucitel buducnosti v ramci programu Erasmus + (2 súbory)

14 Navrh na delegovanie zastupcov TSK do Rady skoly pri SOS sklarskej Suhradka 193 Led Rovne (2 súbory)

15a Navrh projektu na schval podania ziadosti nenavr fin prispevok Rekonstrukcia cesty Velke Uherce Skycov 3 Etapa (3 súbory)

15b Navrh projektu na schval podania ziadosti o nenavr fin prispevok Rekonstr cesty Tr Tepla Dezerice 3 Etapa (3 súbory)

15c Navrh projektu na schval podania ziadosti o nenavr fin prispevok Rekonstr cesty PB Domaniza Etapa c 5 a 6 (3 súbory)

15d Navrh projektu na schval podania ziadosti o nenavr fin prispevok Rekonstr cesty NMnV MY II etapa (3 súbory)

16a Navrh projektu na schval podania ziadosti onenavr fin prispevok SOS St Tura (3 súbory)

16b Navrh projektu na schval podania ziadosti onenavr fin prispevok SOS Pruske (3 súbory)

16c Navrh projektu na schval podania ziadosti onenavr fin prispevok SOS Handlova (3 súbory)

16d Navrh projektu na schval podania ziadosti onenavr fin prispevok SOS Pov Bystrica (3 súbory)

16e Navrh projektu na schval podania ziadosti onenavr fin prispevok SOS strojnicka BnB (3 súbory)

16f Navrh projektu na schval podania ziadosti onenavr fin prispevok SOS OaS Trencin (3 súbory)

17 Navrh na uzavr Dohody o spolupraci patnerov v ramci programu Interreg VA SR CR (4 súbory)

18 Plan cinnosti zasadnuti Z TSK na II polrok 2019 (3 súbory)

Zápisnica zo zasadnutia Zastupiteľstva TSK 6.5.2019 PDF 771,82 kB

Materiály na XVI. zasadnutie Zastupiteľstva TSK ZIP 93,28 MB

Pozvánka na XVI. zasadnutie Zastupiteľstva TSK PDF 503,46 kB

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK