Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Materiály na XVIII. zasadnutie Zastupiteľstva TSK

02 Sprava z kontroly plnenia uzneseni prijatych na XVII zasadnuti Z TSK (2 súbory)

04a Navrh na schval najmu nebyt priestorov v bud skola Skolska 1477 KN C 3238 2 ku Partizanske (2 súbory)

04b Navrh na schval nadob prava vec bremena ku Nemsova od vlastn Julie Lubinovej (5 súborov)

04c Navrh na schval zameny nehnut majetku reg c parc c 3437 vo vlastn TSK s poz reg c 4692 8 BnB (6 súborov)

04d Navrh na schval zameny nehnut majetku parc c 4692 11 vo vlastn TSK s 4692 7 BnB (6 súborov)

04e Navrh na schval jednorazovej nahrady za zriad zak vec bremena na poz c 1682 5 ku Puchov Slovak Telekom (6 súborov)

04f Navrh na schval jednorazovej nahrady za zriad zak vec bremena c 299 ku Sisov Slovak Telekom (6 súborov)

04g Navrh na schval jednorazovej nahrady za zriad zak vec bremena c 119 2 ku Dolna Breznica Stredosl distr (6 súborov)

04h Navrh na schval jednorazovej nahrady za zriad zak vec bremena na poz reg C parc c 1711 2 ku Domaniza v prospech Stredosl distr (6 súborov)

04i Navrh na schval jednorazovej nahrady za zriad zak vec bremena stavbou Udica Pri druzstve p c 280 15 ku Udica (6 súborov)

04j Navrh na schval jednorazovej nahrady za zriad zak vec bremena stavbou Udica Prosne p c 280 15 ku Udica (6 súborov)

04k Navrh na zverenie nehnut majetku TSK do spravy spravcu SC TSK (5 súborov)

05 Navrh na schval odpisania nevymoz pohlad v zmysle Cl 34 Zasad hospod s majetkom TSK v platnom zneni (2 súbory)

06 Navrh na Zmenu rozpoctu TSK na roky 2019 2021 2 zmena (5 súborov)

07 Navrh na schval VZN TSK c 21 2019 (3 súbory)

08a Navrh na schval ZL SOS Rastislavova 332 Novaky (3 súbory)

08b Navrh na schval ZL SS I Krasku 491 Puchov (3 súbory)

08c Navrh na schval Dodatku c 6 k ZL SUS Stanicna 8 Trencin (3 súbory)

09 Plan ekonomickej konsol zabezp zdrav starostl a rozvoja NsP PD pre obdobie 2019 2022 (3 súbory)

10a Navrh na schval zameru realiz zlepsenie energet efektivn budov v sprave SOS v DnV vo vlastn TSK (4 súbory)

10b Navrh na schval zameru realiz zlepsenie energet efekt budov v sprave NsP PB vo vlastn TSK (4 súbory)

10c Navrh na schval zameru realiz zlepsenie energet efekt budov v sprave NsP PD vo vlastn TSK (4 súbory)

10d Navrh na schval zameru realiz zlepsenie energet efekt budov v sprave NsP Myjava vo vlastn TSK (4 súbory)

11 Transformacny plan DSS Adam Kochanovce aktualizacia 5 2019 (13 súborov)

12a Navrh projektu na schval podania ziadosti o nenavr fin prispevok v ramci IROP 2014 2020 Vytv podm pre deinstituc DSS Ad Koch I etapa (4 súbory)

12b Navrh projektu na schval podania ziadosti o nenavr fin prispevok v ramci Interreg SR CR 2014 2020 Zleps doprav dostupnosti Bos doliny (5 súborov)

12c Navrh projektu na schval podania ziadosti o nenavr fin prispevok Lepsi trenc kraj (5 súborov)

13 Krajska koncepcia environm vychovy vzdelav a osvety v TSK do roku 2030 (27 súborov)

14 Navrh na schval zmeny uzn Z TSK c 4 2017 zmena clenstva (2 súbory)

15 Konanie o navrhu vo veci ochrany ver zaujmu a zamedzenia rozporu zaujmov (5 súborov)

Zápisnica zo zasadnutia Zastupiteľstva TSK 8.7.2019 PDF 651,12 kB

Materiály na XVIII. zasadnutie Zastupiteľstva TSK ZIP 135,01 MB

Pozvánka na XVIII. zasadnutie Zastupiteľstva TSK

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK