Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Materiály na XX. zasadnutie Zastupiteľstva TSK

02 Sprava z kontroly plnenia uzneseni (2 súbory)

04 Navrh Planu kontrolnej cinnosti UHK TSK jan jun2020 (2 súbory)

05a Navrh na zverenie NM do spravy NsP PD so sidlom Bojnice (4 súbory)

05b NnS jednorazovej nahrady za zriadenie ZVB Cavoj v prospech Stredoslov distribucna ZA (5 súborov)

05c NnS jednorazovej nahrady Ilava v prospech Stredoslov distribucna ZA (5 súborov)

05d NnS vecneho bremena Belusa v prospech Stredoslov distribucna ZA (4 súbory)

05e NnS prebytocnosti nehnut Dolna Breznica v prospech Stredoslov distribucna ZA (6 súborov)

05f NnS nadobudnutia vlastnictva pozemkov bezodplat prevodom od SR spravca Slov pozem fond (4 súbory)

05g NnS zmeny uznesenia c 234 2019 zamena s mestom Myjava (3 súbory)

05h NnS zameny NM Stara Tura pripad hodny osobit zretela (10 súborov)

05i NnS prevodu prebyt NM ku PD (4 súbory)

05j NnS prevodu prebyt NM Gymnazium Handlova (4 súbory)

05k NnS prebytocnosti NM budova ucebni byvalej zvaracskej skoly PD (6 súborov)

05l NnS prebytocnosti NM Dielne SOS Sklarska Led Rovne (11 súborov)

05m NnS prebytocnosti NM skola kuchyna SOS sklarska Led Rovne (8 súborov)

06 NnS odpisu nevymoz pohlad podla cl 34ods 1 bod 1 2 Zasad hospodarenia s majetkom TSK (3 súbory)

07 NnS VZN c 23 2019 (3 súbory)

08 NnS VZN c22 2019 Participativny komunitny rozpocet (10 súborov)

09 Navrh Planu suvislych oprav ciest II III dodavat sposobom 2020 (3 súbory)

10 NnS Zasad odmenov poslancov Z TSK a clenov komisii (3 súbory)

11a Navrh Rozpoctu TSK 2020 2022 (3 súbory)

11b Stanovisko HK k navrhu Rozpoctu TSK (2 súbory)

12 Aktualizacia Zasobnika proj zamerov TSK 2014 2020 (9 súborov)

13a Navrhy na schvalenie Dodatku c 4 ZL Gym MRS NMV (3 súbory)

13b Navrh na schvalenie Dodatku c 7 ZL SSS Trencin (3 súbory)

14 Navrh na zaved jednotneho dotaznika spokojnosti v NsP TSK (4 súbory)

15 Navrh na schvalenie Dohody o spolupraci Cernihivska sprava UKR TSK (4 súbory)

16 Navrh na udelenie Ceny TSK 2019 (5 súborov)

17a Navrh projektu NFP Lud zdroje Podpora zamestnatel v regione Horna NR (3 súbory)

17b Navrh projektu NFP Podora AAL v podmienkach TSK (3 súbory)

17c Navrh na poskyt fin prostr projekt Diversidad de culturas una Europa Erasmus Puchov (2 súbory)

18 Navrh Planu cinnosti zasadnuti Zastupitelstva TSK I polrok 2020 (3 súbory)

Zápisnica zo zasadnutia Zastupiteľstva TSK 25.11.2019 PDF 843,5 kB

Materiály na XX. zasadnutie Zastupiteľstva TSK ZIP 114,19 MB

Pozvánka na XX. zasadnutie Zastupiteľstva TSK PDF 312,49 kB

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK