Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Materiály na XX. zasadnutie Zastupiteľstva TSK

02 Sprava z kontroly plnenia uzneseni prijatych na XIX zasadnuti ZTSK (2 súbory)

03 Sprava o kontrole vybavovania staznosti a peticii na UTSK za Ipolrok2016 (2 súbory)

04a Navrh na schvalenie prebytocnosti sposobu prevodu nehnutelneho majetku v ku Horne Bzince LV 980 (3 súbory)

04b Navrh na schvalenie prebytocnosti sposobu prevodu nehnut majektu Nitr Rudno LV 961 (3 súbory)

04c Navrh na schvalenie zriadenia vecneho bremena na pozemku KN C parc 2814 ku Prievidza (3 súbory)

05 Navrh Dodatku c 1 k Zasadam hospodarenia s majetkom TSK (4 súbory)

06 Vyhodnotenie plnenia prijmov a cerpania vydavkov TSK za Ipolrok2016 (3 súbory)

07a Navrh na schvalenie Dodatku c 6 k ZL CSS NMnV Bernolakova 14 604 (3 súbory)

07b Navrh na schvalenie Dodatku c 3 k ZL DSS Puchov Nosice 57 (3 súbory)

08 Navrhy na menovanie riaditelov zariadeni soc sluzieb v zriad posobnosti TSK (2 súbory)

09 Navrh na schvalenie dokumentu Koncepcia rozvoja soc sluzieb TSK na roky 2015 2020 (3 súbory)

10 Navrhy na menovanie riaditelov kult zariadeni v zriad posobnosti TSK (2 súbory)

11 Aktualizacia Strategie rozvoja stred odborneho skolstva v TSK na roky 2013 2020 (3 súbory)

12 Navrh na schvalenie VZN TSK c 28 2016 o pocte tried 1 rocnika v dennej forme studia (3 súbory)

13 Navrh na schvalenie VZN TSK c 29 2016 ktorym sa meni VZN TSK 9 2014 o urceni vysky prispevku na ciast uhradu nakl (3 súbory)

14 Navrh na schvalenie Dodatku c 6 k ZL SOS Sturova 1388 23A Dubnica nad Vahom (3 súbory)

15a Navrh na delegovanie zastupcov TSK do Rady skoly pri SOS NamSNP 5 Partizanske (2 súbory)

15b Navrh na delegovanie zastupcu TSK do Rady skoly pri SOS sklarskej Suhradka 193 Lednicke Rovne (2 súbory)

16 Strategia vyuzitia potencialu TSK pre rozvoj cyklistickej infrastruktury (10 súborov)

17 Navrh projektu na schvalenie podania ziadsti o poskyt dotacie z rozpoct kapitoly Minv SR (5 súborov)

18a Navrh projektu na schvalenie podania ziadosti o nenavratny fin prispevok v ramci Oper programu Interreg SR CR 2014 2020 Spol odborne vzdel ve SOS rozvoj praxe (3 súbory)

18b Navrh projektu na schvalenie podania ziadosti o nenavratny fin prispevok v ramci Oper programu SR CR 2014 2020 Vzdelavat pre buducnost Edu4Future (3 súbory)

19 Navrh na uzavretie Dohody o spolupraci partnerov na projekte v ramci programu Interreg V A SR CR (4 súbory)

20 Navrh Statutu TSK (3 súbory)

21 Navrh na schvalenie Rokovacieho poriadku Komisii ZTSK (3 súbory)

22 Vyrocna sprava KOCR Trencin region za rok 2015 (2 súbory)

Zápisnica 26.9.2016 PDF 673,74 kB

Pozvánka na XX. zasadnutie Zastupiteľstva TSK PDF 371,92 kB

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK