Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Materiály na XXI. zasadnutie Zastupiteľstva TSK

02 Sprava z kontroly plnenia uzneseni prijatych XX zasadnuti Z TSK (2 súbory)

04a Navrh na udelenie suhlasu so zverenim majetku TSK do spravy SZS Vinohradnicka 8 Prievidza (3 súbory)

04b Navrh na schval odnatia spravy majetku vo vlastn TSK a v sprave Spoj skoly I Krasku PU s organizac zlozkami SOSsklarska a SOS PU (2 súbory)

04c Navrh na schval prevodu prebyt NM pozemok parc c 145 4 v TN z dovodu hod osob zretela v prosp R Kalik BA Vrakuna (5 súborov)

04d Navrh na schval odnatia spravy NM zo spravy SSS Kozusnicka 2 TN (2 súbory)

04e Navrh na schvalenie zriadenia vecneho bremena v k u PD v prospech Mesta PD (5 súborov)

04f Navrh na schvalenie zriadenia vecnoho bremena v k u TN v prospech Rudolf Kalik BA Vrakuna a Bratko Pavol Nova Bana (4 súbory)

04g Navrh na rozhod o prebytoc a na schvalenie zameny nehnut maj TSK pozemkov v k u Kolacno s pozemkami vo vlastnic Kolacno (6 súborov)

04h Navrh na schval prebytoc spôsobu prevodu a predaja nehnut maj pozemkov k u Kostolna Zariecie v prospech obce KZ (5 súborov)

04i Navrh na schvalenie zriadenia vecneho bremena na pozemku registra C p c 857 8 k u Hanzlikova v prospech Zapadoslov distrib BA (5 súborov)

04j Navrh na schvaleni jednoraz nahrady za zriadenie zakon vec brem na pozemku reg C 1881 3 k u Strezenice (5 súborov)

04k Prerokovanie zameru organizacie Nemocnica s poliklin PB prenajat nebyt priestory ako pripad hodny osob zretela (4 súbory)

04l Navrh na vyradenie maj z evid formou fyzickej likvid kotolna strojovna telocvicna v k u Zlatovce (18 súborov)

04m Navrh na rozodnutie prebytocnosti a na schval zameny NM TSK v k u Led Rovne s Obcou Led Rovne ako pripad hodny osobit zretela (8 súborov)

04n Navrh na rozhod o prebyt a na schval zamery NM TSK v Zem Podhr s obcou ZP ako pripad OZ (5 súborov)

04o Navrh na schval zriad vec bremena v k u Zlatovce v prospech ZSD BA (7 súborov)

04p Navrh na schval Zlatovce SPP (8 súborov)

Zápisnica zo zasadnutia Zastupiteľstva TSK 27.1.2020 PDF 575,77 kB

Materiály na XXI. zasadnutie Zastupiteľstva TSK ZIP 85,74 MB

Pozvánka na XXI. zasadnutie Zastupiteľstva TSK PDF 267,12 kB

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK