Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Materiály na XXII. zasadnutie Zastupiteľstva TSK

02 Navrh na schvalenie Dodatku c 2 k Rokovaciemu poriadku ZTSK (3 súbory)

03 Sprava z kontroly plnenia uzneseni-priatych XXI. zasadnuti ZTSK (2 súbory)

05 Sprava o kontrole vybavovania staznosti a peticii na UTSK za II. polrok 2019 (2 súbory)

07 Navrh na schvalenie odmeny hlavnemu kontrolorovi TSK za rok 2019 (2 súbory)

06 Sprava o vysledkoch kontrol cinn UHK TSK za rok 2019 (3 súbory)

08 Navrh na schvalenie VZN TSK c 24 2020 ktorym sa meni VZN TSK c 12 2018 o poskytov dotacii z rozpoctu TSK (3 súbory)

09 Navrh na schvalenie VZN TSK c 25 2020 ktorym sa meni VZN TSK c 22 2019 Participat komunitny rozpocet (3 súbory)

10 Navrh na schval VZN TSK c 26 2020 kt sa meni VZN TSK c 27 2016 o poskyt grantov na podporu enviro projekt na uzemi TSK (3 súbory)

11 Navrh na schval VZN TSK c 27 2020 kt sa meni VZN TSK c 11 2018 o poskytov ucel fin prostried z rozpoctu TSK na podporu TZVaK (3 súbory)

13 Navrh na schval VZN TSK c 29 2020 kt sa meni VZN TSK c 2 2014 o urcov vysky uhrady N na studium v jazykovej skole (3 súbory)

12 Navrh na schval VZN TSK c 28 2020 kt sa meni VZN TSK c 8 2008 o urcov vysky mes prisp na ciastoc uhradu N spoj s ubytov v skol internate (3 súbory)

14 Navrh na schval VZN TSK c 30 2020 kt sa meni VZN TSK c 2 2018 o poskyt socialnych sl v zariad soc sluzieb zriadenych TSK (3 súbory)

15a Navrh na udelenie suhlasu so zverenim majetku TSK do spravy SPµ stavebnej E Bellusa TN (2 súbory)

15b Navrh na schval prebyt spôsobu prevodu a predaja NM pozemku reg.C p.c.2212 4 Trenc Bohuslavice v prospech M.S (5 súborov)

15c Navrh na schval zriad vec bremena na pozemku reg C p c 2021 Horne Nastice R.Frtal (4 súbory)

15d Navrh na schval zriad vec bremena na pozemku reg E p c 2682 1 Kubra v prospech SPP (4 súbory)

15f Navrh na schval zriad vec bremena na pozemku reg C p c 2295 2 Stvrtok (4 súbory)

15e Navrh na schval zriad vec bremena na pozemku reg C p c 704 Zemian Lieskove v prospech ZSD (4 súbory)

15g Navrh na schval zriad vec bremena na pozemku reg E p c 1419 2 NMnV v prospech RDP (4 súbory)

15h Navrh na rozhod o zvereni NM TSK stavby Zlepsenie cyklist infrastr v TSK cast I usek 6 PU (4 súbory)

16a Navrh na schval Dodatku c 5 k Zriadov listine CSS BnB (3 súbory)

15i Navrh na schval nadobud prava vec bremena v Nosice od spoluvlastnikov PU Daniskova (7 súborov)

16c Navrh na schval Dodatku c 7 k Zriadov listine CSS Jesienka MY (3 súbory)

16b Navrh na schval Dodatku c 5 k Zriadov listine CSS Chmelinec PU (3 súbory)

16d Navrh na schval Dodatku c 5 k Zriadov listine CSS Juh TN (3 súbory)

16e Navrh na schval Dodatku c 7 k Zriadov listine CSS Kolonka PU (3 súbory)

16f Navrh na schval Dodatku c 5 k Zriadov listine CSS Led Rovne (3 súbory)

16g Navrh na schval Dodatku c 10 k Zriadov listine Jazykovej skoly TN (3 súbory)

17 Navrh na poskyt fin prostried k projektu Inspirovani Europou v ramci projektu Erasmus PE (2 súbory)

18 Navrh na zarad skol zariadenia s nazvom Skolska jedalen ako sucast SOS Pod Sokolicami TN (2 súbory)

19a Navrh na delegovanie zastupcov TSK do Rady skoly pri Jazyk skole TN (2 súbory)

19b Navrh na delegovanie zastupcov TSK do Rady skoly pri SOS Handlova (2 súbory)

19d Navrh na delegovanie zastupcov TSK do Rady skoly pri SOS Stara Tura (2 súbory)

19c Navrh na delegovanie zastupcov TSK do Rady skoly pri SPS Dubnica nV (2 súbory)

21 Vyhodnotenie medzinarodnej spoluprace TSK a zmluv s partner regionmi (4 súbory)

20 Zmena Uznesenia c 296 2019 zo zasad ZTSK zo 6 5 2019 Navrh projektu na schval podania ziadosti o nenavrat fin prisp IROP (3 súbory)

22 Plan dopravnej obsluznosti TSK (2 súbory)

23 Sprava o cinnosti Pracovnej skupiny pre zdravotnictvo za r 2019 (3 súbory)

Zápisnica zo zasadnutia Zastupiteľstva TSK 27.4.2020 PDF 664,98 kB

Materiály na XXII. zasadnutie Zastupiteľstva TSK

Pozvánka na XXII. zasadnutie Zastupiteľstva TSK PDF 328,46 kB

Oznámenie o zrušení termínu zasadnutia Zastupiteľstva TSK PDF 148,19 kB

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK