Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Materiály na XXIII. zasadnutie Zastupiteľstva TSK

02 Sprava z kontroly plnenia uzneseni prijatych XXII zasadnuti ZTSK (2 súbory)

04a Navrhy na schval prebytoc sposobu prevodu a predaja NM pozemkov reg C Hrabovka (5 súborov)

04c Navrh schval jednoraz nahrady za zriad zakon vec bremena na pozemku reg C Tren Jastrabie v prospech ZSD BA (4 súbory)

04b Navrh na schval zriad vec bremena na pozemku reg C Trenc Jastrabie v prospech SPP BA (4 súbory)

05 Sprava o nahrade preukaz straty za zrealiz sluzby vo verej zaujme v primest AD za r 2019 zmluv dopravcom (3 súbory)

06a Navrh Zaverec uctu TSK za r 2019 (3 súbory)

07 Navrh na Zmenu Rozpoctu TSK na r 2020 2022 1 zmena (3 súbory)

06b Stanovisko HK TSK k navrhu Zaverecneho uctu TSK za r 2019 (2 súbory)

09 Navrh na poskytnutie fin prostried k projektu Pripava zdravot asist pre europ trh prace v ramci prog Erasmus realizov SZS PB (2 súbory)

08 Navrh na schvalenie Dodatku c 9 k Zriadovacej listine SOS Dubnica nad Vahom (3 súbory)

10a Navrh projektu na schval podania ziadosti o NFP v ramci prog Norske granty 2014 2021 Know Understand Protect Gym PU (3 súbory)

10b Navrh porjektu na schval podania ziadosti o NFP v ramci Operac programu Lud zdroje Prepojenie vzdel a praxe SOS DnV (3 súbory)

10c Navrh projektu na schval podania ziadosti o NFP v ramci prog INTERREG V A SK CZ Vyucova bez hranic ucime sa navzajom SOS OS TN (3 súbory)

10d Navrh projektu na schval podania ziadosti o NFP v ramci Operac programu Lud zdroje Zvysujeme kvalitu vzdelav a odb pripravy SOS PE (3 súbory)

10e Navrh projektu na schval podania ziadosti o NFP v ramci Operac programu Lud zdroje Industry4 0 prepoj teorie s praxou SOS Pruske (4 súbory)

10f Navrh projektu na schval podania ziadosti o NFP v ramci Operac programu Lud zdroje Kvalitne vzdelav a odbor priprava nas ciel SS PU (3 súbory)

11 Plan cinn zasadnuti ZTSK na II polrok 2020 (3 súbory)

Zápisnica zo zasadnutia Zastupiteľstva TSK 18.5.2020 PDF 480,58 kB

Materiály na XXIII. zasadnutie Zastupiteľstva TSK ZIP 23,34 MB

Pozvánka na XXIII. zasadnutie Zastupiteľstva TSK PDF 325,46 kB

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK