Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Materiály na XXIV. zasadnutie Zastupiteľstva TSK 2020

02 Sprava z kontroly plnenia uzneseni prijatych na XXIII zasadnuti ZTSK (2 súbory)

04 Navrh Planu kontrolnej cinnosti UHK TSK na obdobie jul december 2020 (2 súbory)

05 Navrh na vyhlasenie volby HK TSK (2 súbory)

06a Navrh na schval prebyt spôsobu prevodu a predaja pozemku Zemian Lieskove v prospech F marketing TN (5 súborov)

06b Navrh na schval zriad vec bremena na pozemku Belusa v prospech Daniela B (4 súbory)

06c Navrh na schval zriad VB na pozemku Belusa v prospech Pov vodaren spoloc PB (4 súbory)

06d Navrh na schval zriad VB na pozemku Ivanovce v prospech M Chovancovej (4 súbory)

06e Navrh na schval zriad VB na pozemku Rakoluby v prospech Kocovce (4 súbory)

06f Navrh na schval zriad VB na pozemku Horne Motesice v prospech ZSD BA (4 súbory)

06g Navrh na schval zriad VB na pozemkoch Vieska Bezdedov v prospech PVS PB (5 súborov)

06i Navrh na rozhod o neupotrebit a vyradeni maj TSK v sprave SOS PD z evidencie formou fyz likvidacie (3 súbory)

06h Navrh na schval nadobud vlastnic prava k pozemkom pod stavbami CSS Borik od obce Nitrian Pravno (4 súbory)

06j Navrh na schvalenie zmeny uznesenia ZTSK c 341 2019 zo dna 23 9 2019 (4 súbory)

07 Navrh na schvalenie odpisu nevymozit pohladavok Zasad hospod s majetkom TSK (3 súbory)

08 Navrh na schval VZN TSK 31 2020 ktorym sa zriaduje Skolska jedalen ako sucast SOS Pod Sokolicami TN (3 súbory)

09 Navrh na schval VZN TSK 32 2020 o urceni vysky prispevku na ciastoc uhradu N ktore uhradza ZZ ziaka vo v8ske N (3 súbory)

10 Navrh na schval dodatku c 4 k zriadov listine SOS Pod Sokolicami TN so sidlom Pod Sokolicami TN (3 súbory)

11a Navrh na delegovanie zastupcov TSK do Rady skoly pri GLS 1 maja 2 TN so sidlom TN (2 súbory)

11b Navrh na delegov zastupcov TSK do Rady skoly pri GJJ Radlinskeho 665 2 Banovce n b (2 súbory)

11c Navrh na delegov zastupcov TSK do Rady skoly pri Gymnaziu Jablonska 301 5 Myjava (2 súbory)

11d Navrh na delegov zastupcov TSK do Rady skoly pri Gymnaziu MRS NMn V (2 súbory)

11e Navrh na delegov zastupcov TSK do Rady skoly pri Gymnaziu Skolska 234 8 PB (2 súbory)

11f Navrh na delegov zastupcov TSK do Rady skoly pri Gymnaziu Komenskeho 2 1074 PE (2 súbory)

11g Navrh na delegov zastupcov TSK do Rady skoly pri Gymnaziu Ul 1 maja PU (2 súbory)

11h Navrh na delegov zastupcov TSK do Rady skoly pri OA F Madvu 2 PD (2 súbory)

11i Navrh na delegov zastupcov TSK do Rady skoly pri OA Jesenskeho 259 6 PB (2 súbory)

11j Navrh na delegov zastupcov TSK do Rady skoly pri SUP Stanicna 8 TN (2 súbory)

11k Navrh na delegov zastupcov TSK do Rady skoly pri SOS Pruske (2 súbory)

11l Navrh na delegov zastupcov TSK do Rady skoly pri SOS Pod Sokolicami 14 TN (2 súbory)

11m Navrh na delegov zastupcov TSK do Rady skoly pri SOS obchodu a sluzieb NMnV (2 súbory)

11n Navrh na delegov zastupcov TSK do Rady skoly pri SOS obchodu a sluzieb PU (2 súbory)

11o Navrh na delegov zastupcov TSK do Rady skoly pri SOS obchodu a sluzieb TN (2 súbory)

11p Navrh na delegov zastupcov TSK do Rady skoly pri SOS strojnickej PB (2 súbory)

11s Navrh na delegov zastupcov TSK do Rady skoly pri SPS PB (2 súbory)

11r Navrh na delegov zastupcov TSK do Rady skoly pri SPS Bzinska 11 NMnV (2 súbory)

11q Navrh na delegov zastupcov TSK do Rady skoly pri SPS Myjava (2 súbory)

11t Navrh na delegov zastupcov TSK do Rady skoly pri SSS Kozusnicka 2 TN (2 súbory)

12 Navrh na schval zapojenia SS v zriadovat posobnosti TSK do narod projektu Pomahajuce profesie v edukacii deti a ziakov (2 súbory)

13a Navrh projektu na schval podania ziadosti o NFP v ramci OP KZP Vypracovanie energet auditu pre CSS Sloven (3 súbory)

13b Navrh projektu na schval podania ziadosti o NFP v ramci OP KZP Vypracovanie energet auditu pre CSS Kolonka (3 súbory)

13c Navrh projektu na schval podania ziadosti o NFP v ramci OP KZP Vypracov energet auditu pre skol internat SSS TN (3 súbory)

13d Navrh projektu na schval podania ziadosti o NFP v ramci OP KZP vypracov energ auditu pre SI SOS obchodu a sl PD (3 súbory)

13f Navrh projetku na schval podania ziadosti o NFP v ramci OP KZP Vypracov energ auditu pre SI SS PU (3 súbory)

13e Navrh projektu na schval podania ziadosti o NFP v ramci OP KZP Vypracov energ auditu pre SI SPS NMnV (3 súbory)

14 Vyrocna sprava Nemocnice s poliklinikou PD so sídlom v Bojniciach za r 2019 (3 súbory)

15 Vyrocna sprava Nemocnice s poliklinikou PB za r 2019 (3 súbory)

16 Vyrocna sprava Nemocnice s poliklinikou MY za r 2019 (5 súborov)

17 Vyhodnotenie plnenia ozdravnych planov nemocnic v zriadovatel posobnosti TSK (7 súborov)

Zápisnica zo zasadnutia Zastupiteľstva TSK 6.7.2020 PDF 630,64 kB

Materiály na XXIV. zasadnutie Zastupiteľstva TSK ZIP 44,49 MB

Pozvánka na XXIV. zasadnutie Zastupiteľstva TSK PDF 499,49 kB

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK