Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Materiály na XXIV. zasadnutie Zastupiteľstva TSK

02 Sprava z kontroly plnenia uzneseni Z TSK (2 súbory)

03 Plan kontrolnej cinnosti UHK TSK na obdobie jul december 2017 (2 súbory)

04a Navrh na schvalenie prebyt sposobu prevodu a predaja nehnut majetku reg C parc c 1033 2 1063 5 ku Castkovce (6 súborov)

05 Informativna sprava o nahrade preuk straty za zrealiz sluzby vo verejnom zaujme v primestskej autob doprave r 2016 zmmluvnym dopravc (3 súbory)

06a Navrh Zaverecneho uctu TSK za rok 2016 (3 súbory)

06b Stanovisko hlavneho kontrolora TSK k navrhu Zaverecn uctu TSK za rok 2016 (2 súbory)

07 Navrh na zmenu Rozpoctu TSK na roky 2017 2019 (3 súbory)

08 Navrh VZN TSK c 34 2017 kt sa meni a doplna VZN TSK c 27 2016 o poskyt grantov na podporu envir projektov na uzemi TSK (3 súbory)

09 Navrh zmeny Uznesenia c 486 2017 zo zasadnutia Z TSK konaneho 20 3 2017 (3 súbory)

10a Navrh projektu Inovacia a modern odb vzdelavania a pripravy v SPS Ul slov partizanov 52 PovBystrica (3 súbory)

10b Navrh projektu Modernizacia odb vzdelavania SOS Pod Sokolicami 14 Trencin (3 súbory)

10c Navrh projektu Modernizacia odb vzdelavania v SOS T Vansovej 32 Prievidza (3 súbory)

10d Navrh projektu Modernizacia skoly Centrum odb vzdelavania a pripravy Spojena skola Rastislavova 332 Novaky (3 súbory)

10e Navrh projektu Vybudovanie COVP pre stavebnictvo moderna vyuka pre prax SOS stavebna E Bellusa Stanicna 4 Trencin (3 súbory)

10f Navrh projektu Vzdelav pre prax praxou vo vzdelavani SPS ul SNP 8 Myjava (3 súbory)

10g Navrh projektu Zavadzanie novych technologii SPS Obrancov mieru 1 Dubnica nad Vahom (3 súbory)

10h Navrh projektu Zriadenie centra odb vzdelavania a pripravy SOS Bratislavska 18 Dubnica nad vahom (3 súbory)

11 Vyrocna sprava KOCR Trencin region za rok 2016 (3 súbory)

12 Navrh Planu cinnosti zasadnuti Z TSK na II polrok 2017 (3 súbory)

Zápisnica zo zasadnutia Zastupiteľstva TSK 2.5.2017 PDF 499,42 kB

Materiály na zastupiteľstvo 2.5.2017 ZIP 36,45 MB

Pozvánka Z TSK 2.5.2017 PDF 320,61 kB

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK