Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Materiály na XXVI. zasadnutie Zastupiteľstva TSK

02 Sprava z kontroly plnenia uzneseni prijatych na XXV zasadnuti Z TSK (2 súbory)

03 Sprava o kontrole vybavovania staznosti a peticii na U TSK za I polrok 2017 (3 súbory)

04a Navrh na zrusenie uznesenia Z TSK c 511 2017 zo dna 03 07 2017 (3 súbory)

04b Navrh na schvalenie zriadenia vecneho bremena v ku Prievidza v prospech Pavla Giertla a spol (4 súbory)

04c Navrh na rozhodnutie o prebyt a na schvalenie zameny nehnut majetku v ku Myjava s firmou Vladimir Paracka Kamenovyroba Myjava (4 súbory)

04d Navrh na rozhodnutie o neupotr a vyradeni nehnut majetku z evidencie formou fyz likv teplovodne potrubie GLSTN (2 súbory)

05 Aktualizacia Strategie rozvoja stredneho odborneho skolstva v TSK na roky 2013 2020 (3 súbory)

06 Navrh na schvalenie VZN TSK c 36 2017 o pocte tried prv rocnika v dennej forme studia v cleneni na jedn stud odb (4 súbory)

07 Navrh na schvalenie VZN TSK c 37 2017 kt sa meni VZN TSK c 30 2016 o financ ZUS jazyk skol v zriad posob TSK (4 súbory)

08 Navrh na schvalenie Dodatku c 8 k ZL SOS Bratislavska 439 18 Dubnica nad Vahom (4 súbory)

09 Navrh na poskytnutie fin prostr k projektu Osetr star v krajinach EU v ramci programu Erasmus+ realiz SZS PB (2 súbory)

10 Navrh na zar Elok pracoviska Nemocnicna 2 Bojnice ako sucast SZS Velkom 14 Trencin do siete skol (2 súbory)

11 Dodatok c 1 k Zmluve o zdruzeni fin prostr medzi SC TSK a Rimskokatolickou cirkvou B N (3 súbory)

Zápisnica zo zasadnutia Zastupiteľstva TSK 25.9.2017 PDF 385,09 kB

Materiály na zastupiteľstvo 25.9.2017 ZIP 15,79 MB

Pozvánka na XXVI. zasadnutie Zastupiteľstva TSK PDF 300,53 kB

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK