Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Materiály na XXVII. zasadnutie Zastupiteľstva TSK 2021

02 Sprava z kontroly plnenia uzneseni prijatych na XXVI zasadnuti ZTSK (2 súbory)

04a Navrh na udelenie suhlasu so zverenim majetku TSK do spravy SUP Stanicna TN (2 súbory)

04b Navrh na rozhod o prebyt a na schval zameny nehnut maj TSK pozemkov v k u Zlatniky s pozemkami vo vlast Obce Zlatniky (5 súborov)

04c Navrh na schval zriad vec bremena na pozemku reg C parc c 371 1 k u Hrabovka v prospech M Borota a L B (4 súbory)

04d Navrh na schval zriad vec bremena na pozemku reg C parc c 191 4 k u Zlatovce v prospech ZSD BA (4 súbory)

04e Navrh na rozhod o neupotrebit a vyradeni maj TSK v sprave SC TSK Brnianska 3 911 05 TN z evidencie formou fyz likvidacie (4 súbory)

05 Navrh na schvalenie odpisu nevymozit pohladavok podla cl 34 ods 1 bod 1 2 Zasad hospod s majetkom TSK (4 súbory)

06a Navrh na schval Dodatku c 5 k ZL SZS Skolska 230 PB so sidlom Skolska 230 017 01 PB (3 súbory)

06b Navrh na schval Dodatku c 7 k ZL SZS C Simurkovej v TN Velkomoravska 14 TN so sidlom Velkomor 14 91134 TN (3 súbory)

06c Navrh na schval Dodatku c 1 k ZL SZS Vinohradnicka 8 PD so sidlom Vinohradnicka 8 97101 PD (3 súbory)

06d Navrh na schval Dodatku c 4 k ZL OA F Madvu 2 PD so sidlom F Madvu 2 PD 97129 PD (3 súbory)

07 Navrh projektu na schval podania ziadosti o FP z Fondu na podporu sportu Podpora mladez sportu TSK (3 súbory)

Materiály na XXVII. zasadnutie Zastupiteľstva TSK 2021 ZIP 27,76 MB

Pozvánka na XXVII. zasadnutie Zastupiteľstva TSK PDF 314,87 kB

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK