Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Materiály na XXVIII. zasadnutie Zastupiteľstva TSK 2021

02 Sprava z kontroly plnenia uzneseni prijatych na XXVII zasadnuti ZTSK (2 súbory)

04 Sprava o kontrole vybavovania staznosti a peticii na UTSK za II polrok 2020 (2 súbory)

05 Sprava o vysledkoch kontrolnej cinnosti UHK TSK za r 2020 (2 súbory)

06a Navrh na rozhod o prebytoc NM vo vlastnictve TSK a na jeho zamenu s NM vo vlastnictve Mesta TN ako pripad HOZ (8 súborov)

06b Navrh na schval prebytoc sposobu prevodu NM a sutaznych podmienok OVS Rod dom Moravske Lieskove (6 súborov)

06c Navrh na schvalenie zameny NM TSK v k u BnB s NM Mesta BnB ako pripad hodny osobitneho zretela (7 súborov)

06d Navrh na rozhod o prebyt a na schval zameny NM TSK v k u Brezova pod Bradlom s NM Mesta BpB ako pripad HOZ (4 súbory)

06e Navrh na schval zriadenia vec bremena na pozemkoch registra E parc c 263 a parc c 320 k u Horenice v prospech M K (4 súbory)

06f Navrh na schval zriadenia vec bremena na pozemku reg C parc c 222 k u Brezolupy v prospech ZSD BA (4 súbory)

06g Navrh na rozhodnutie o zvereni NM TSK stavby Na bicykli po stopach historie cyklotrasa Nemsova TN do spravy spravcu SCTSK (4 súbory)

06h Navrh na rozhod o prebytoc a na schval zameny NM TSK v k u PD s NM mesta PD ako pripad hodny osobitneho zretela (6 súborov)

07 Navrh na schval VZN TSK 37 2021 o poskyt fin pr na absolvov vzdel kurzov projekt Podpora zamestnat v regione horná NR (3 súbory)

08 Navrh na schval dokumentu Vstupna sprava Programu hospod a soc rozvoja TSK do r 2030 (9 súborov)

09 Navrh delegov zastupcov TSK do Rady skoly pri SZS Celestiny Simurkovej TN Velkomoravska14 TN so sidlom Velkomoravska14 TN (2 súbory)

Materiály na XXVIII. zasadnutie Zastupiteľstva TSK 2021 ZIP 119,27 MB

Pozvánka na XXVIII. zasadnutie Zastupiteľstva TSK PDF 323,72 kB

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK