Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Materiály na XXVIII. zasadnutie Zastupiteľstva TSK

02 Sprava kontrola plnenia uzneseni (2 súbory)

03a Predaj NHM TSK SOS Stara Tura (4 súbory)

03b Predaj NHM TSK SOS Banovce (4 súbory)

03c Zrusenie Uznesenia ZTSK 171 2011 (3 súbory)

03d Zmena Uznesenia ZTSK 618 2013 (5 súborov)

03e Zverenie maj TSK do spravy SC TSK (4 súbory)

03f Zverenie DHM TSK cesta CKamen NedLhota (3 súbory)

03g Zverenie DHM TSK cesta Cachtice Podkylava (3 súbory)

03h Zverenie maj TSK depozit TNM NMNV (3 súbory)

03i Zverenie maj TSK CSS BYSTRICAN PB (3 súbory)

03j Zmena uznesenia ZTSK 415 2012 (2 súbory)

04 VZN 25 2013 symboly TSK (4 súbory)

05 VZN 26 2013 pocet tried I roc skol (4 súbory)

06 VZN 27 2013 dofin ZUS JazS cirk sukr skol IIIQ (3 súbory)

07 Vyhodn pln prijm vydav I polr (2 súbory)

08 Upustenie od vymah pohlad OvZP (4 súbory)

09 Dodatok 4 ZL SOSSklar Ledn Rovne (4 súbory)

10a Dodatok 5 OP SOS Banovce (5 súborov)

10b Dodatok 7 OP Gymn Handlova (5 súborov)

10c Dodatok 3 OP KCVC TN (5 súborov)

10d Dodatok 6 OP SZS TN (5 súborov)

10e Dodatok 6 OP SPS PB (5 súborov)

10f Dodatok 6 OP SOS Stara Tura (5 súborov)

10g Dodatok 6 OP SOS Pruske (4 súbory)

10h Dodatok 6 OP Gymn PB (5 súborov)

10i Dodatok OP SOSOS TN (5 súborov)

10j Dodatok 5 OP SOS Piestanska NMNV (5 súborov)

10k Dodatok 5 OP SOS Handlova (5 súborov)

10l Dodatok 5 OP SOS Dubnica (4 súbory)

10m Dodatok 3 OP JazS TN (4 súbory)

10n Dodatok 7 OP SOS Bzinska NMNV (5 súborov)

10o Dodatok 6 OP SOSPodn TN (5 súborov)

10p Dodatok 4 OP Gymn NMNV (4 súbory)

10r Dodatok 8 OP SPS MY (4 súbory)

11a Dodatok 3 ZL CSS JUH TN (5 súborov)

11b Dodatok 3 ZL CSS Lednicke Rovne (5 súborov)

11c Dodatok 4 CSS JESIENKA MY (5 súborov)

11d Dodatok 3 ZL CSS DOMOV JAVORINA Bzince (5 súborov)

11e Dodatok 2 ZL CSS NADEJ Dolny Lieskov (5 súborov)

11f Dodatok 3 ZL CSS BORIK Nitr Pravno (5 súborov)

11g Dodatok 4 ZL CSS NMNV (5 súborov)

11h Dodatok 3 ZL CSS LIPOVEC Horne Srnie (5 súborov)

11i Dodatok 3 ZL CSS CHMELINEC Puchov (5 súborov)

11j Dodatok 3 ZL CSS BYSTRICAN PB (5 súborov)

11k Dodatok 3 ZL CSS Nova Bosaca (5 súborov)

11l Dodatok 3 ZL CSS KOLONKA Puchov (5 súborov)

11m Dodatok 3 ZL CSS Banovce (5 súborov)

11n Dodatok 3 ZL CSS AVE Dubnica (5 súborov)

12 Dodatok 3 OP CSS DEMY TN (6 súborov)

13a Projekty EU CTK MY Oziv trad mlyna (1 súbor)

13b Projekty EU OP Vzdelavanie opat schval (1 súbor)

13c Projekty EU VKMRTN Reg dokum TSK JMK (1 súbor)

13d Projekty EU CTK MY Digital mapa (1 súbor)

13e Projekty EU SOS Pruske Poznaj suseda (1 súbor)

13f Projekty EU SOS Handlova Infkomcentrum (1 súbor)

13g Projekty EU Sport ihr SOS Pruske (1 súbor)

14 Infosprava cinnost RA TSK 2004 2012 (2 súbory)

15 Oper plan zim udrzby ciest 2013 2014 (3 súbory)

16 Sprava stav zdrav zariad Ipolr (3 súbory)

17 Interpelacie (2 súbory)

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK