Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Materiály na XXX. zasadnutie Zastupiteľstva TSK 2021

02 Sprava z kontroly plnenia uzneseni prijatych na XXIX zasadnuti ZTSK (2 súbory)

04a Navrh na schvalenie zriadenia vecneho bremena v k u Zlatovce v prospech ZSD BA (6 súborov)

04b Navrh na schval nadobud prava vec bremena k pozemku v k u Dubnica n V od vlastnika Mesto DnV (6 súborov)

04c Navrh na schval nadobud prava vec bremena v katast uzemi Male Krstenany od vlastnika Jozefa S a J K (6 súborov)

04d Navrh na schval nadobud prava vec bremena na pozemku reg E parc c 2682 1 v k u Kubra v prospech ZSD BA (4 súbory)

04e Navrh na schval jednoraz nahrady za zriad zakon vec bremena na poz reg C parc c 154 k u Libichava v prospech ZSD BA (4 súbory)

04f Navrh na schval prebytoc sposobu prevodu a predaja nehnut maj pozemkov reg C Trenc Jastrabie v prospech M K K (4 súbory)

04g Navrh na schval najmu nebytovych priestorov v NsP PB ako pripad hodny osobit zretela (4 súbory)

04h Navrh na rozhod o neupotreb a vyrad maj TSK v sprave SC TSK Laminat hala na sol TN z evid formou fyz likvid (4 súbory)

04i Navrh na rozhod o neupotreb a vyrad maj TSK v sprave SC TSK Laminat hala na sol BnB z evid formou fyz likvid (4 súbory)

04j Navrh na rozhod o neupotreb a vyrad maj TSK v sprave SC TSK Laminat hala na sol PE z evid formou fyz likvid (4 súbory)

04k Navrh na rozhodnutie o neupotreb a vyradeni maj TSK v sprave SC TSK drevena bunka plech buda TN z evid fyz likvid (6 súborov)

04l Navrh na schval zriad vec bremena na pozemku reg C parc c 603 2 k u Vieska Bezdedov v prospech SSD ZA (4 súbory)

04m Navrh na udelenie suhlasu so zverenim maj TSK do spravy Spojenej skoly I Krasku 491 Puchov (2 súbory)

04n Navrh na udelenie suhlasu so zverenim majetku TSK do spravy SZS Vinohradnicka 8A Prievidza (2 súbory)

04o Navrh na schval prevodu vlastnic prava k technic zhodnoteniu stavby kastiel Pruske ako pripad hodny os zretela (5 súborov)

05 Navrh na schval odpis nevymozit pohlad SOS T Vansovej 32 PD podla cl 34 ods 3 bod 3.1. a)Zasad hospod s maj TSK (3 súbory)

06 Navrh na schval Zasad hospodarenia s majetkom TSK (7 súborov)

07a Navrh na schval Dodatku c 5 k Zriadovacej listine CSS LUC Pruske (3 súbory)

07b Navrh na schval Dodatku c 3 k Zriadov listine SZS Vinohradnicka 8A PD so sidlom Vinohradnicka 8A PD (3 súbory)

07c Navrh na schval Dodatku c 5 k Zriadov listine Gym M R S Sportova 41 NMnV so sidlom Sportova 41 NMnV (3 súbory)

08 Navrh na schvalenie clenstva TSK v zdruzeni Region Biele Karpaty (3 súbory)

Materiály na XXX. zasadnutie Zastupiteľstva TSK 2021 ZIP 89,44 MB

Pozvánka na XXX. zasadnutie Zastupiteľstva TSK PDF 424,49 kB

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK