Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Materiály na XXXII. zasadnutie Zastupiteľstva TSK 2021

02 Sprava z kontoly plnenia uzneseni prijatých na XXX ZTSK (3 súbory)

04 Sprava o kontrole vybavovania staznosti a peticii na Urade TSK za I polrok 2021 (2 súbory)

05a Navrh na rozhod o zvereni NM TSK stavby Rekonstruk cesty II 581 NMnV MY I etapa do spravy SC TSK (3 súbory)

05b Navrh na schval nadobud prava VB od vlastnikov pozemkov pod stavbou Zlepsenie cyklist infrast v TSK cast 2 NMnV TN (10 súborov)

05c Navrh na schval zameru prevodu NM pozemok reg C parc c 342 6 v k u Adamov Koch z dovodu hodneho os zretela (2 súbory)

05d Navrh na schval zriad VB na pozemku reg C parc c 2295 1 k u Stvrtok v prospech T F a manz E F rod xxxx (4 súbory)

05f Navrh na schval zriad VB na pozemku reg C parc c 371 1 k u Hrabovka v prospech Obce Hrabovka (5 súborov)

05e Navrh na schval zriad VB na pozemku reg C parc c 3404 k u Dolne Srnie v prospech L M (4 súbory)

05g Navrh na schval zriad VB na pozemku reg C parc c 1680 3 k u Velke Stankovce v prospech T P a manz M P rod xxx (4 súbory)

05h Navrh na schval zriad VB na pozemku reg C parc c 371 1 k u Hrabovka v prospech ZSD BA (5 súborov)

05i Navrh na schval zriad VB na pozemku reg C parc c 644 7 k u Myjava v prospech ZSD BA (4 súbory)

05j Navrh na schval zriad VB na pozemku reg C parc c 2880 3 k u Zlatniky v prospech ZSD BA (4 súbory)

05k Navrh na schval jednoraz nahrady za zriad zakon VB na pozem reg C parc c 119 2 119 3 k u Dolna Breznica v prospech SSD ZA (5 súborov)

05l Navrh na rozhod o zvereni NM TSK stavby Zlepsenie cyklist infrastruk v TSK cast 2 usek NMnV TN do spravy SC TSK (4 súbory)

05m Navrh na schval zriad VB na pozemku reg C parc c 405 1 v k u Nova Dubnica v prospech Mesta Nova Dubnica (4 súbory)

05n Navrh na rozhod o prebytoc a na schval zameny NM TSK pozemkov v k u Poriadie s pozemkami vo vlastnictve Obce Poriadie (5 súborov)

05o Navrh na rozhod o prebyt a na schval zameny NM TSK pozem v k u Belusa s pozem vo vlast Belusa v k u Hloza Podhorie (5 súborov)

05p Navrh na schval zameru najmu NM poz parc reg C KN c 756 1 a pozem parc reg C KN c 857 8 v k u Hanzlikova z dovodu HOZ (5 súborov)

05q Navrh na udelenie suhlasu s uzatvorením Zmluvy o buducej kup zmluve so ZSD (4 súbory)

05r Navrh na schval Zmluvy o odovzd a prevzati objektov vyvolanych investicii medzi ZSR a TSK zrealizov v ramci stavby ZSR (3 súbory)

06 Vyhodnotenie plnenia prijmov a cerpania vydavkov TSK za I polrok 2021 (3 súbory)

07 Navrh na Zmenu Rozpoctu TSK na roky 2021 2023 2 zmena (3 súbory)

08a Navrh projektu na schval podania ziadosti o poskyt NFP na podporu budov enviro centier za ucelom realiz info aktivit (3 súbory)

08b Navrh na schval podania ziadosti o NFP v ramci OP KªP na projekt Znizenie energet narocnosti SOS Novaky realizovany TSK (3 súbory)

09 Navrh na zalozenie nezisk organizacie Kreativny inttitut Trencin n o s Mestom Trencin (10 súborov)

10 Navrh Regionalnej strategie vychovy a vzdelavania v TSK na roky 2021 2025 (3 súbory)

12 Navrh na prijatie Deklaracie ZTSK k 100 vyrociu narodenia A Dubceka (3 súbory)

11 Vyrocna sprava KOCR Trencin region za rok 2020 (3 súbory)

13 Navrh na zmenu predsedu dozorneho organu NsP PB a podpredsedov dozornych organov nemocnic v zriadov posobnosti TSK (2 súbory)

14 Info sprava o pripr kateg ustav zdrav starostliv a optim siete nemoc a ich moznom dopade na nemoc a obyv v regione TSK (2 súbory)

15 (3 súbory)

Oprava uznesenia číslo 718/2021 PDF 245,83 kB

Materiály na XXXII. zasadnutie Zastupiteľstva TSK 2021 ZIP 91,06 MB

Pozvánka na XXXII. zasadnutie Zastupiteľstva TSK PDF 429,28 kB

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK