Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Materiály na XXXIV. zasadnutie Zastupiteľstva TSK 2022

02 Sprava z kontroly plnenia uzneseni prijatych na XXXIII zasadnuti ZTSK (2 súbory)

04a Navrh projektu na schval podania ziadosti o FP z Fondu na podporu sportu s nazvom Rekonstruk velkej telocvicne GPB (3 súbory)

04b Navrh na uzavr Dohody o spolupr partn na malom projekte zvysov znalosti org struktur v oblasti F malych projektov (4 súbory)

05a Navrh na schval zriad VB na pozemkoch reg C p c 6102 87 6102 169 a reg E 6102 3 PB v prospech PVS PB (5 súborov)

05b Navrh na schval zriad VB na pozemkoch reg C parc c 614 1 614 2 Kostolna Zariecie v prospech ZSD BA (4 súbory)

05c Navrh na schval zriad VB na pozemku reg E parc c 119 2 Dolna Breznica v prospech P J a manz M J rod P (4 súbory)

05d Navrh na schval zriad VB na pozemkoch reg C 56 1 221 1 Istebnik v prospech Mesta Trencin (4 súbory)

05e Navrh na schval zriad VB na pozemku reg C parc c 222 2 k u Rakoluby v pospech M S (4 súbory)

05f Navrh na schval zriad VB na pozemku reg E parc c 119 3 k u Dolna Breznica v prospech SSD ZA (4 súbory)

05g Navrh na schval zriad VB na pozemku reg E parc c 9019 502 k u Slavnica v prospech SSD ZA (4 súbory)

05h Navrh na schval zriad VB na pozemku reg C parc c 496 k u Horka n Vahom v prospech ZSD BA (4 súbory)

05i Navrh na schval prebytoc sposobu prevodu a predaja NM pozem reg C parc c 562 3 562 4 562 5 k u Kolacno v prospech obce Kolacno (5 súborov)

05j Navrh na udelenie suhlasu s uzatovr Zmluvy o bud zml o zriad VB na pozemku reg C 1861 1 Horne Motesice v prospech P Z (5 súborov)

05k Navrh na schval prebyt sposobu prevodu NM a sutaz podmienok OVS predaj arealu zrusenej Školy v prirode Klacno (7 súborov)

05l Navrh na schval prevodu prebytoc NM nachadzajuceho sa v k u Morav Lieskove zapisaneho na LV c 513 (4 súbory)

06 Navrh na schval odpisu nevymozit pohlad CSS Borik voci F D a E L CSS Sloven voci L V a E M Trenc muzea v TN voci D Z (3 súbory)

07 Navrh na schval VZN TSK c 40 2022 ktorym sa meni VZN TSK c 8 2018 v zneni VZN TSK c 10 2018 VZN TSK c 23 2019 a VZN TSK 33 2020 (3 súbory)

08 Navrh na menovanie riaditela kultur zariadenia v zriadovatel posobnosti TSK (2 súbory)

09 Navrh na schval odmeny hlavnemu kontrolorovi TSK za r 2021 (2 súbory)

10 Navrh na volbu zastupcov TSK do vyborov pre otazky zamestnanosti (2 súbory)

Oprava uznesenia 799/2022 PDF 287,42 kB

Materiály na XXXIV. zasadnutie Zastupiteľstva TSK 2022 ZIP 89,8 MB

Pozvánka na XXXIV. zasadnutie Zastupiteľstva TSK PDF 508,1 kB

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK