Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Materiály na XXXIV. zasadnutie Zastupiteľstva TSK 2022

02 Sprava z kontroly plnenia uzneseni prijatych na XXXIII zasadnuti ZTSK (2 súbory)

04a Navrh projektu na schval podania ziadosti o FP z Fondu na podporu sportu s nazvom Rekonstruk velkej telocvicne GPB (3 súbory)

04b Navrh na uzavr Dohody o spolupr partn na malom projekte zvysov znalosti org struktur v oblasti F malych projektov (4 súbory)

05a Navrh na schval zriad VB na pozemkoch reg C p c 6102 87 6102 169 a reg E 6102 3 PB v prospech PVS PB (5 súborov)

05b Navrh na schval zriad VB na pozemkoch reg C parc c 614 1 614 2 Kostolna Zariecie v prospech ZSD BA (4 súbory)

05c Navrh na schval zriad VB na pozemku reg E parc c 119 2 Dolna Breznica v prospech P J a manz M J rod P (4 súbory)

05d Navrh na schval zriad VB na pozemkoch reg C 56 1 221 1 Istebnik v prospech Mesta Trencin (4 súbory)

05e Navrh na schval zriad VB na pozemku reg C parc c 222 2 k u Rakoluby v pospech M S (4 súbory)

05f Navrh na schval zriad VB na pozemku reg E parc c 119 3 k u Dolna Breznica v prospech SSD ZA (4 súbory)

05g Navrh na schval zriad VB na pozemku reg E parc c 9019 502 k u Slavnica v prospech SSD ZA (4 súbory)

05h Navrh na schval zriad VB na pozemku reg C parc c 496 k u Horka n Vahom v prospech ZSD BA (4 súbory)

05i Navrh na schval prebytoc sposobu prevodu a predaja NM pozem reg C parc c 562 3 562 4 562 5 k u Kolacno v prospech obce Kolacno (5 súborov)

05j Navrh na udelenie suhlasu s uzatovr Zmluvy o bud zml o zriad VB na pozemku reg C 1861 1 Horne Motesice v prospech P Z (5 súborov)

05k Navrh na schval prebyt sposobu prevodu NM a sutaz podmienok OVS predaj arealu zrusenej Školy v prirode Klacno (7 súborov)

05l Navrh na schval prevodu prebytoc NM nachadzajuceho sa v k u Morav Lieskove zapisaneho na LV c 513 (4 súbory)

06 Navrh na schval odpisu nevymozit pohlad CSS Borik voci F D a E L CSS Sloven voci L V a E M Trenc muzea v TN voci D Z (3 súbory)

07 Navrh na schval VZN TSK c 40 2022 ktorym sa meni VZN TSK c 8 2018 v zneni VZN TSK c 10 2018 VZN TSK c 23 2019 a VZN TSK 33 2020 (3 súbory)

08 Navrh na menovanie riaditela kultur zariadenia v zriadovatel posobnosti TSK (2 súbory)

09 Navrh na schval odmeny hlavnemu kontrolorovi TSK za r 2021 (2 súbory)

10 Navrh na volbu zastupcov TSK do vyborov pre otazky zamestnanosti (2 súbory)

Materiály na XXXIV. zasadnutie Zastupiteľstva TSK 2022 ZIP 89,8 MB

Pozvánka na XXXIV. zasadnutie Zastupiteľstva TSK PDF 508,1 kB

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK