Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Materiály na XXXV. zasadnutie Zastupiteľstva TSK 2022

02 Navrh na schvalenie humanitarnej pomoci TSK v suvislosti s konfliktom na Ukrajine (3 súbory)

03 Sprava z kontroly plnenia uzneseni prijatych na XXXIV zasadnuti ZTSK (2 súbory)

05 Sprava o kontrole vybavovania staznosti a peticii na U TSK za II polrok 2021 (2 súbory)

06 Sprava o vysledkoch kontrolnej cinn UHK TSK za rok 2021 (2 súbory)

07a Navrh na zmenu uznesenia ZTSK c 659 2021 zo dna 10 05 2021 (5 súborov)

07b Navrh na schval prebytocnosti sposobu prevodu a predaja nehnut maj pozemku reg C 2214 3 Trenc Bohuslavice v prospech Obce T Bohusl (5 súborov)

07c Navrh na schval prebyt sposobu prevodu a predaj NM pozemku reg C 725 12 D Breznica v prospech Obce D Breznica ako pripad HOZ (4 súbory)

07d Navrh na schval prebytoc sposobu prevodu a predaja NM pozemku reg C 8755 2 Podkylava v prospech J Vnukovej (5 súborov)

07e Navrh na schval zriad vec bremena na pozemkoch reg C parc c 222 1 k u Rakoluby v prospech Obce Kocovce (4 súbory)

07f Navrh na schval zriad vec bremena na pozem reg C p c 756 1 857 8 Hanzlikova v prospech ZSD BA (4 súbory)

07g Navrh na schva nadobud prava vec bremena na pozemku reg C p c 28 4 Istebnik od vlastnika Zeleznice SR BA (4 súbory)

07h Navrh na schval jednoraz nahrady za zriad zakon vec bremena na pozemku reg E 751 1 Horka n V v prospech ZSD BA (4 súbory)

07i Navrh na rozhod o zvereni NM TSK stavby Rekonstruk cesty II 517 most Orlove Domaniza I Etapa do spravy spravcu SC TSK (3 súbory)

07j Navrh na udelenie suhlasu s uzatvor Zmluvy o bud zmluve o zdruzeni fin prostried v ramci projektu vystavby Rozhladna BASKE (3 súbory)

07k Navrh na udelenie suhlasu s uzatovor Zmluvy o bud zml o zdruz fin prostried v ramci projektu vystavby Vyhliadkova veza v obci Poruba (3 súbory)

07l Navrh na schval nadobud prava vec bremena na pozemkoch reg C parc c 200 204 35 Zlatovce od vlastnika DOTON sro TN (4 súbory)

08 Navrh na schval uzatvor zml o poskyt fin prisp a zml o poskyt dotacie nezisk organizacii Kreativny institut TN n o (7 súborov)

09 Navrh na schval VZN TSK 41 2022 o poskyt zupneho stipendia ziakom SS za ucelom zvys zaujmu ziakov o nedostat odbory vzdelavania (4 súbory)

10 Navrh na schval dokumentu Koncepcia rozvoja soc sluzieb TSK do roku 2030 (3 súbory)

11a Navrh na schval Dodatku c 6 k Zriadov listine CSS Domov Javorina 344 916 11 Bzince pod Javorinou (3 súbory)

12a Navrh projektu na schval podania ziadosti o nenavrat fin prisp v ramci OP Integrov infrastruk s nazvom Moderne technologie v TSK (3 súbory)

12b Navrh proj na schval pod ziadosti o NFP v ramci OPII s nazvom Rozvoj govermance a urovne info kybernet bezpec v NsP MY (3 súbory)

12c Navrh projetku na schval pod ziad o NFP v ramci OPII s nazvom Rozvoj govermance a urovne info kybernet bezpecn v NsP PB (3 súbory)

12d Navrh projetku na schval podania ziadosti o NFP v ramci OPII s nazvom RG a urovne info kyber bezp v NsP PD so sidlom v Bojniciach (3 súbory)

13 Navrh na schval navysenia clen prisp TSK Zdruzeniu Region Biele Karpaty na rok 2022 (3 súbory)

Materiály na XXXV. zasadnutie Zastupiteľstva TSK ZIP 31,9 MB

Pozvánka na XXXV. zasadnutie Zastupiteľstva TSK PDF 334,93 kB

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK