Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Materiály na XXXVI. zasadnutie Zastupiteľstva TSK 2022

02 Sprava z kontroly plnenia uzneseni prijatych na XXXV zasadnuti ZTSK (2 súbory)

04 Navrh Planu kontrol cinn UHK TSK na obdobie jul december 2022 (2 súbory)

05a Navrh na udelenie suhlasu so zverenim maj TSK do spravy Gymnazia Komenskeho 2 1074 PE (2 súbory)

05b Navrh na rozhod o prebytoc a na schval prevodu a predaj NM pozemkov reg C V Stankovce v prospech Fero sro V Bierovce (5 súborov)

05c Navrh na rozhod o prebytoc a na schval zameny NM pozemkov vo vl TSK s pozemkami vo vl Obce Chocholna Velcice v k u Choch Velcice (4 súbory)

05d Navrh na schval zriadenia VB na pozemku reg C parc c 222 1 k u Rakoluby v prospech J M rod (4 súbory)

05e Navrh na schval nadobud vlastnickeho prava k pozemkom od Mesta Puchov (9 súborov)

05f Navrh na schval zriadenia vecnych bremien v k u NMnV v prospech ZSD a s (5 súborov)

05g Navrh na schval prebyt sposobu prevodu NM a sutaz podm OVS SOS NMnV Soc budova (7 súborov)

05h Navrh na schval zameny nehnut maj TSK v k u NMnV s mestom NMnV ako pripad HOZ (6 súborov)

05i Navrh na schvalenie prevodu prebytocneho nehnut maj v k u Pravenec z dovodu HOZ (5 súborov)

05j Navrh na schval prevodu prebyt nehnutel majetku v k u Handlova LV 2769 (4 súbory)

05k Navrh na schval prevodu prebytocneho NM nachadzajuci sa v k u Zubak LV c 1809 (7 súborov)

06 Sprava o nahrade preukazanej straty za zrealizovane sluzby vo verejnom zaujme v PAD za rok 2021 zmluvnym dopravcom (3 súbory)

07a Navrh Zaverecneho uctu TSK za rok 2021 (3 súbory)

07b Stanovisko HK TSK k navrhu ZU TSK za rok 2021 (1 súbor)

08 Navrh na zmenu rozpoctu TSK na roky 2022 2024 (3 súbory)

09a Navrh na schval VZN TSK c 42 2022 o fin ZUS jazykovych skol a skol zariadeni v zriadov posobnosti TSK (3 súbory)

09b Navrh na schval VZN TSK c 43 2022 o urcov vysky mesacneho prispevku na ciastoc uhradu nakladov spojenych s ubytov v skol internate (3 súbory)

09c Navrh na schval VZN TSK c 44 2022 o urceni vysky prisp na ciastoc uhradu nakladov ktore uhradza zak zastupca ziaka vo vyske N (3 súbory)

09d Navrh na schval VZN TSK c 45 2022 o urcov vysky uhrady N na studium v JS ktorym sa meni VZN TSK 2 2014 v zneni VZN TSK 29 2020 (3 súbory)

10a Navrh projektu na schval pod ziadosti o NFP v ramci FMP z P Interreg V-A SK-CZ Historia Pan kaplnky a pamat Plostina TN muzeum v TN (3 súbory)

10b Navrh projektu na schval podania ziad o NFP v ramci FMP z Prog Interreg V-A SK-CZ s nazvom Hviezdy spajaju Gym Ul 1 maja 905 PU (3 súbory)

10c Navrh proj na schval pod ziadosti o NFP v ramci FMP z Prog Inter V-A SK-CZ s nazvom Priemysel 4 0 startuje uz v skole SS I Krasku PU (3 súbory)

10d Navrh na poskyt fin prostr k projektu Zahran staz cesta k skvalitneniu odbor pripravy ziakov v ramci Erasmus+ realizov SZS PB (2 súbory)

10e Navrh na poskyt fin prostried k projektu Zahranicnym vzdelav ucitelov k vyssej kvalite skoly v ramci prog Erasmus+ realizov SZS PB (2 súbory)

11 Navrh na vymenovanie clena Vyboru pre audit (3 súbory)

12 Navrh na zmenu predsedov dozornych organov nemocnic v zriadovatelskej posobnosti TSK (2 súbory)

13 Navrh Planu cinn zasadnuti ZTSK na II polrok 2022 (3 súbory)

Oprava uznesenia 849/2022 PDF 225,37 kB

Oprava uznesenia 852/2022 PDF 451,19 kB

Materiály na XXXVI. zasadnutie Zastupiteľstva TSK 2022 ZIP 70,08 MB

Pozvánka na XXXVI. zasadnutie Zastupiteľstva TSK PDF 514,07 kB

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK