Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Materiály na XXXVII. zasadnutie Zastupiteľstva TSK 2022

02 Sprava z kontroly plnenia uzneseni prijatych na XXXVI zasadnuti ZTSK (2 súbory)

04a Navrh na rozhod o zvereni NM TSK stavby Zlepsenie doprav dostup MY a Hornacka do SCTSK (3 súbory)

04b Navrh na schval nadobud vlastnic prava k pozemku pri CSS Kolonka od Mesta PU (8 súborov)

04c Navrh na rozhod o prebytoc a na schval prevodu a predaja NM pozemku reg C parc c 222 7 Rakoluby v prospech Gresko stav NMnV (5 súborov)

04d Navrh na schval zriad VB na pozemku reg C parc c 1680 3 V Stankovce v prospech RU NU TS VS JG BM (4 súbory)

04e Navrh na schval prevodu prebyt NM areal zrusenej SvP Klacno nachadz sa v k u Klacno LV c 1369 1440 (5 súborov)

04f Navrh na rozhod o prebytoc NM a na schval zameny NM TSK v k u DnV s mestom DnV ako pripad HOZ (18 súborov)

04g Navrh na rozhod o prebyt a na schval zameny NM pozemkov vo vlastnictve TSK s pozemkami vo vlastnictve mesta PB (4 súbory)

04h Navrh na rozhod o prebyt NM a na schval zameny NM TSK v k u NMnV s mestom NMnV ako pripad hodny os zretela (8 súborov)

05 Navrh na menovanie riaditelky CSS Chmelinec Hostinska 1620 3 Puchov (2 súbory)

06 Zmluva o spolupraci pri zabezpeceni prepravy cestujucich na uzemi mesta TN spojmi PAD (4 súbory)

07 Navrh na schval volebnych obvodov poctu poslancov a sidiel voleb komisii pre volby do organov TSK (3 súbory)

08 Informativna sprava o cinn utvaru Hodnoty za peniaze na U TSK (3 súbory)

09 Informacia o podani spravnej zaloby na MF SR z dovodu neoprav vyzvy na vratenie poskytnutych dotacii (4 súbory)

11 Interpelacie poslancov ZTSK (2 súbory)

Materiály na XXXVII. zasadnutie Zastupiteľstva TSK 2022 ZIP 66,69 MB

Pozvánka na XXXVII. zasadnutie Zastupiteľstva TSK PDF 485,4 kB

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK