Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Názov:Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
Destinácia:Trenčín
Telefón:00421 (0) 32 743 68 58
Adresa:Palackého 27
Kategorizácia:galéria

MILOŠ ALEXANDER BAZOVSKÝ

Miloš Alexander Bazovský patrí k najvýznamnejším a najosobitejším predstaviteľom slovenského moderného umenia. Svojimi jedinečnými dielami sa výrazne podieľal na konštituovaní jeho základov a vniesol do neho nový myšlienkovo-výtvarný rozmer.

Stála expozícia venovaná tomuto umelcovi pozostáva z diel, ktoré chronologicky dokumentujú základné vývojové obdobia v autorovej tvorbe a približujú charakteristické znaky, kolorit a techniky Bazovského výnimočného umeleckého prejavu. Podstatný je kolorit jeho diel - akord hnedých, žltých okrových, červených tónov, je niekedy príznačne rozjasnený oranžovými, či zelenými farbami.

Miloš Alexander Bazovský dôverne poznal Slovensko - v jeho obrazoch sa v stále nových premenách objavujú typické motívy horských masívov i rytmus dolín, pôvabné siluety dedinských kostolíkov, zvoníc, usadlostí, ale i ľudských postáv.
Kolekciu dopĺňa fotodokumentácia z umelcovho súkromia a informačné texty o dôležitých medzníkoch v jeho živote a tvorbe.

VÝTVARNÍ UMELCI TRENČIANSKEHO REGIÓNU V ZBIERKACH GALÉRIE M. A. BAZOVSKÉHO

I. romantická poloha Trenčína s dominantou hradu, príťažlivým prírodným prostredím a etnograficky bohatým okolím priťahovala umelcov už oddávna. Na svojich potulkách po Slovensku, motivovaných snahou tematicky i formálne obohatiť svoju tvorbu, našli viacerí slovenskí a českí výtvarníci v Trenčíne bohatý zdroj inšpirácie.

Expozičný celok tvoria diela umelcov staršej generačnej vrstvy výtvarníkov trenčianskeho regiónu.
Medzi vystavenými dielami sú práce známych maliarov, medzi inými i Jozefa Holoubka, Huga Grossa, Ľudovíta Bránskeho, Jána Šandoru, Ireny Slavinskej, Hermana Kasriela, Ladislava Medňanského, Ladislava Zdvíhala a mnohých ďalších. Ich námetovo rozvrstvená tvorba je bohato orientovaná predovšetkým na umelecké stvárnenie mesta - jeho architektonických dominánt, intímnych zákutí, ako aj okolitého prírodného prostredia zachytávaného vo všetkých ročných i denných metamorfózach.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK