Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP č. INTERREG V-A SK-CZ/2018/09

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika vyhlásil dňa 26.10.2018 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok INTERREG V-A SK-CZ/2018/09 v investičnej priorite 1.1. - Príprava a vykonávanie spoločných vzdelávacích, odborných vzdelávacích a školiacich programov (10b). Termín uzávierky prijímania žiadostí je 31.1.2019.

Viac informácií: http://www.sk-cz.eu/sk/aktuality/&id=362&page=1

V súvislosti s touto výzvou bola zverejnená nová  verzia Manuálu prípravy a implementácie projektu, v ktorom boli aktualizované obe časti - časť pre žiadateľa a časť pre prijímateľa ako aj prílohy týchto dokumentov. Nová verzia má číslo 4.0 a je účinná dňom zverejnenia, t.j. od 26.10.2018.

Viac informácií: http://www.sk-cz.eu/sk/aktuality/&id=364

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK