Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Fond malých projektov v rámci Programu Interreg V-A SK-CZ

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP č. 5/FMP/11b

Správcovia Fondu malých projektov – Region Bílé Karpaty v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom vyhlásili Výzvu na predkladanie žiadostí o NFP č. 5/FMP/11b (ďalej len „výzva“).

Zmena - Školenie pre žiadateľov k 4. výzve na predkladanie žiadostí o NFP

Správca Fondu malých projektov oznamuje, že plánovaný Seminár pre žiadateľov, ktorý sa mal konať v Trenčíne dňa 15.10.2019 sa neuskutoční.

Školenia pre žiadateľov k 4. výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Žilinský samosprávny kraj ako Správca Fondu malých projektov z Programu Interreg V-A SK-CZ organizuje semináre pre žiadateľov k aktuálne vyhlásenej výzve.

Školenie pre konečných užívateľov Fondu malých projektov k II. a III. výzve

Žilinský samoprávny kraj ako Správca Fondu malých projektov organizuje Seminár pre konečných užívateľov z II. a III. výzvy na predkladanie žiadostí o NFP.

Fond malých projektov v rámci Programu Interreg V-A SK-CZ - Výzva na predkladanie žiadostí o NFP č. 4/FMP/6c/I,N

Správcovia Fondu malých projektov – Region Bílé Karpaty v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom vyhlásili Výzvu na predkladanie žiadostí o NFP č. 4/FMP/6c/I,N (ďalej len „výzva“).

Fond malých projektov v rámci programu Interreg V-A SK-CZ – Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok č. 3

Správcovia Fondu malých projektov z Programu Interreg V-A SK-CZ dňa 6.12.2018 vyhlásili výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom: 3/FMP/11b.

Fond malých projektov v rámci Interreg V-A SK-CZ – výzva na predkladanie žiadostí o NFP

Správcovia Fondu malých projektov – Region Bílé Karpaty v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom vyhlásili výzvu na predkladanie žiadostí o NFP č. 2/FMP/6c/I,N.

Školenie pre žiadateľov Fondu malých projektov v rámci Interreg V-A SK-CZ

Žilinský samosprávny kraj ako Správca Fondu malých projektov v rámci Programu spolupráce Interreg V-A SK-CZ organizuje dňa 24.1.2018 o 10,00 hod školenie pre žiadateľov k prvej výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok.

Výzva na výber odborných hodnotiteľov v rámci Fondu malých projektov – Interreg V-A SK-CZ

Správcovia Fondu malých projektov v rámci Programu spolupráce Interreg V-A SK-CZ vyhlásili Výzvu na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov na hodnotenie žiadostí o nenávratný finančný príspevok.

Fond malých projektov - Interreg V-A SK-CZ

V rámci Fondu malých projektov z Programu spolupráce Interreg V-A SK-CZ boli zverejnené výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s termínom predkladania žiadostí o nenávratný finannčý príspevok od 21.12.2017 do 28.2.2018.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK