Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Fond malých projektov v rámci Programu Interreg V-A SK-CZ

Pozvánka na webinár 01.02.2022 k záverečnej výzve č.10 z FMP Interreg SK-CZ

Žilinský samosprávny kraj ako Správca Fondu malých projektov si Vás dovoľuje pozvať na informačný webinár pre žiadateľov

Fond malých projektov - Interreg V-A SK-CZ

Správcovia Fondu malých projektov z programu Interreg V-A SK-CZ vyhlásili dňa 10.1.2022 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s číslom 10/FMP/11b a termínom predkladania projektov do 22.2.2022.

Webinár a konzultačné dni k vyhláseným výzvam č. 8/FMP/6c/I,N a č. 9/FMP/11b - Fond malých projektov

Správca Fondu malých projektov - Žilinský samosprávny kraj Interreg V-A  SK-CZ organizuje Informačný webinár k aktuálne vyhláseným  výzvam č. 8/FMP/6c/I,N a č. 9/FMP/11b.

Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP - Fond malých projektov - INTERREG V-A SK-CZ

Region Bílé Karpaty v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom ako Správcovia Fondu malých projektov z Programu spolupráce Interreg V-A SK-CZ vyhlásili dňa 6.9.2021 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok.

Úspešne zrealizované malé projekty - brožúra

Region Bílé Karpaty a Žilinský samosprávny kraj ako správcovia Fondu malých projektov vydali brožúru vybraných úspešne zrealizaných malých projektov.

Informačný webinár - Fond malých projektov Interreg V-A SK-CZ

Žilinský samosprávny kraj Správca Fondu malých projektov si Vás dovoľuje pozvať na informačný webinár pre žiadateľov k aktuálne výhlásenej výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok č. 7/FMP/11b.

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok 7/FMP/11b

Region Bílé Karpaty v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom ako Správcovia Fondu malých projektov v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A SK-CZ vyhlásili výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v prioritnej osi 3 Rozvoj miestnych iniciatív.

Predĺženie termínu Výzvy č.6 FMP/6c/I,N do 15.1.2021

Žilinský samosprávny kraj v spolupráci s Regiónom Bílé Karpaty v súvislosti s aktuálne vyhlásenou 6. výzvou na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP pre malé projekty v rámci Programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014 - 2020 oznamujú.

Webinár k vyhlásenej výzve č. 6/FMP/6c/I,N z Fondu malých projektov – Interreg V-A SK-CZ

V nadväznosti na vyhlásenú výzvu č. 6/FMP/6c/I,N z Fondu malých projektov v rámci Programu Interreg V-A SK-CZ Správca Fondu malých projektov - Žilinský samosprávny kraj organizuje dňa 26.11.2020 webinár pre žiadateľov.

Konzultácie k vyhlásenej výzve č. 6/FMP/6c/I,N

V nadväznosti na vyhlásenú výzvu č. 6/FMP/6c/I,N z Fondu malých projektov v rámci Programu Interreg V-A SK-CZ Správca Fondu malých projektov - Žilinský samosprávny kraj organizuje konzultácie.

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Region Bílé Karpaty v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom ako Správcovia Fondu malých projektov v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A SK-CZ vyhlásili výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v prioritnej osi 2 Kvalitné životné prostredie, Investičná priorita: 3. Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva (6c).

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP č. 5/FMP/11b

Správcovia Fondu malých projektov – Region Bílé Karpaty v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom vyhlásili Výzvu na predkladanie žiadostí o NFP č. 5/FMP/11b (ďalej len „výzva“).

Zmena - Školenie pre žiadateľov k 4. výzve na predkladanie žiadostí o NFP

Správca Fondu malých projektov oznamuje, že plánovaný Seminár pre žiadateľov, ktorý sa mal konať v Trenčíne dňa 15.10.2019 sa neuskutoční.

Školenia pre žiadateľov k 4. výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Žilinský samosprávny kraj ako Správca Fondu malých projektov z Programu Interreg V-A SK-CZ organizuje semináre pre žiadateľov k aktuálne vyhlásenej výzve.

Školenie pre konečných užívateľov Fondu malých projektov k II. a III. výzve

Žilinský samoprávny kraj ako Správca Fondu malých projektov organizuje Seminár pre konečných užívateľov z II. a III. výzvy na predkladanie žiadostí o NFP.

Fond malých projektov v rámci Programu Interreg V-A SK-CZ - Výzva na predkladanie žiadostí o NFP č. 4/FMP/6c/I,N

Správcovia Fondu malých projektov – Region Bílé Karpaty v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom vyhlásili Výzvu na predkladanie žiadostí o NFP č. 4/FMP/6c/I,N (ďalej len „výzva“).

Fond malých projektov v rámci programu Interreg V-A SK-CZ – Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok č. 3

Správcovia Fondu malých projektov z Programu Interreg V-A SK-CZ dňa 6.12.2018 vyhlásili výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom: 3/FMP/11b.

Fond malých projektov v rámci Interreg V-A SK-CZ – výzva na predkladanie žiadostí o NFP

Správcovia Fondu malých projektov – Region Bílé Karpaty v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom vyhlásili výzvu na predkladanie žiadostí o NFP č. 2/FMP/6c/I,N.

Školenie pre žiadateľov Fondu malých projektov v rámci Interreg V-A SK-CZ

Žilinský samosprávny kraj ako Správca Fondu malých projektov v rámci Programu spolupráce Interreg V-A SK-CZ organizuje dňa 24.1.2018 o 10,00 hod školenie pre žiadateľov k prvej výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok.

Výzva na výber odborných hodnotiteľov v rámci Fondu malých projektov – Interreg V-A SK-CZ

Správcovia Fondu malých projektov v rámci Programu spolupráce Interreg V-A SK-CZ vyhlásili Výzvu na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov na hodnotenie žiadostí o nenávratný finančný príspevok.

Fond malých projektov - Interreg V-A SK-CZ

V rámci Fondu malých projektov z Programu spolupráce Interreg V-A SK-CZ boli zverejnené výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s termínom predkladania žiadostí o nenávratný finannčý príspevok od 21.12.2017 do 28.2.2018.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK