Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Fond malých projektov - Interreg V-A SK-CZ

Správcovia Fondu malých projektov z programu Interreg V-A SK-CZ vyhlásili dňa 10.1.2022 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s číslom 10/FMP/11b a termínom predkladania projektov do 22.2.2022.

Výzva je vyhlásená v oblasti rozvoja miestnych iniciatív s podporou právnej a administratívnej spolupráce a spolupráce medzi občanmi a inštitúciami s cieľom zvýšenia kvalitatívnej úrovne cezhraničnej spolupráce miestnych a regionálnych aktérov.

Bližšie informácie k vyhlásenej výzve sú uvedené na link: https://www.zilinskazupa.sk/sk/eurofondy/aktualne-vyzvy-interreg-sk-cz.html.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK