Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Fond malých projektov v rámci Interreg V-A SK-CZ – výzva na predkladanie žiadostí o NFP

Správcovia Fondu malých projektov – Region Bílé Karpaty v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom vyhlásili výzvu na predkladanie žiadostí o NFP č. 2/FMP/6c/I,N.

Výzva je vyhlásená v rámci Prioritnej osi 2 – Kvalitné životné prostredie, v Investičnej priorite 3 - Zachovanie, ochrana a podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva.

Výzva bola vyhlásená dňa 21.11.2018 a termín predkladania žiadostí o nenávratný finančný príspevok je do 25.1.2019.

Bližšie informácie nájdete na link:

http://www.regionbilekarpaty.cz/wp/fond-malych-projektu-2014-2020/vyzvy/

http://www.zilinskazupa.sk/sk/eurofondy/aktualne-vyzvy-interreg-sk-cz.html.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK