Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Fond malých projektov v rámci programu Interreg V-A SK-CZ – Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok č. 3

Správcovia Fondu malých projektov z Programu Interreg V-A SK-CZ dňa 6.12.2018 vyhlásili výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom: 3/FMP/11b. Výzva je vyhlásená v rámci Prioritnej osi 3: Rozvoj miestnych iniciatív, Investičná priorita 5: Podpora právnej a administratívnej spolupráce medzi občanmi a inštitúciami. Uzávierka výzvy je 6.2.2019. Viac informácií nájdete na link: http://www.zilinskazupa.sk/sk/eurofondy/aktualne-vyzvy-interreg-sk-cz.html.

V rámci vyhlásenej výzvy pripravuje Správca Fondu malých projektov Seminár pre žiadateľov, ktorý sa bude konať dňa 18.12.2018 na Úrade Žilinského samosprávneho kraja. Bližšie informácie budú uverejnené na stránke: http://www.zilinskazupa.sk/sk/eurofondy/skolenia-fmp-interreg-sk-cz.html.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK