Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Pozvánka na webinár 01.02.2022 k záverečnej výzve č.10 z FMP Interreg SK-CZ

Žilinský samosprávny kraj ako Správca Fondu malých projektov si Vás dovoľuje pozvať na informačný webinár pre žiadateľov k 10. výzve na predkladanie žiadosti o NFP (prioritná os 3. Rozvoj miestnych iniciatív, Investičná priorita 5. Podpora právnej a administratívnej spolupráce a spolupráce medzi občanmi a inštitúciami) pre malé projekty v rámci projektu „Fond malých projektov" financovaného z programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika.

Termín a čas konania: 1. február 2022 (utorok) o 9:00 hod.

Webinár sa uskutoční online formou prostredníctvom aplikácie ZOOM

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK