Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok 7/FMP/11b

Region Bílé Karpaty v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom ako Správcovia Fondu malých projektov v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A SK-CZ vyhlásili výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v prioritnej osi 3 Rozvoj miestnych iniciatív, Investičná priorita: 5. Podpora právnej a administratívnej spolupráce a spolupráce medzi občanmi a inštitúciami (11b). Termín predkladania žiadostí o nenávratný finančný príspevok je od 7.1.2021 do 26.3.2021.

Bližšie informácie

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK