Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Region Bílé Karpaty v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom ako Správcovia Fondu malých projektov v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A SK-CZ vyhlásili výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v prioritnej osi 2 Kvalitné životné prostredie, Investičná priorita: 3. Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva (6c). Termín predkladania žiadostí o nenávratný finančný príspevok je od 3.11.2020 do 11.1.2021.

Bližšie informácie nájdete na link: http://www.zilinskazupa.sk/sk/eurofondy/aktualne-vyzvy-interreg-sk-cz.html .

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK