Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP - Fond malých projektov - INTERREG V-A SK-CZ

Region Bílé Karpaty v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom ako Správcovia Fondu malých projektov z Programu spolupráce Interreg V-A SK-CZ vyhlásili dňa 6.9.2021 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Výzva č. 8/FMP/6c/I,N je zameraná na zachovanie, ochranu, podporu a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva a výzva  č. 9/FMP/11b je zameraná na podpora právnej a administratívnej spolupráce a spolupráce medzi občanmi a inštitúciami. Termín predkladania žiadostí je do 8.11.2021.

Bližšie informácie nájdete na link: https://www.zilinskazupa.sk/sk/eurofondy/aktualne-vyzvy-interreg-sk-cz.html alebo https://www.regionbilekarpaty.cz/vyzvy

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK