Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Možnosť hľadania partnerov

Regionálne poradenské centrum SK-CZ prostredníctvom tejto stránky poskytuje možnosť spájania projektových zámerov alebo projektových partnerstiev v rámci Programu spolupráce Interreg V-A SK-CZ.

Cieľom projektov cezhraničnej spolupráce je riešenie spoločných problémov a tém, pričom cezhraničný rozmer projektu má prispieť k napĺňaniu spoločných cieľov. Ak máte nápad na projekt, ktorý spadá pod jednu z prioritných osí programu a hľadáte partnera/partnerov na jeho realizáciu, vyplňte, prosím, nasledujúci Formulár spolupráce.

Formulár spolupráce zverejnený na stránke TSK pri rešpektovaní zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. TSK nenesie zodpovednosť za obsah ponuky.

Postup vyplnenia formulára:

Vyplnený formulár treba podpísať a opečiatkovať pečiatkou inštitúcie.

Čitateľný sken treba poslať elektronicky vo formáte PDF na Trenčiansky samosprávny kraj na e-mailovú adresu:  viera.birosikova@tsk.sk alebo jana.vankova@tsk.sk.

Dokumenty

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK