Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Školenia a semináre

 

Semináre pre prijímateľov, ktorým boli schválené žiadosti o NFP predložené v rámci výziev INTERREG V-A SK-CZ/2018/07 a INTERREG V-A SK-CZ/2018/08

Riadiaci orgán v spolupráci s Regionálnymi poradenskými centrami SK-CZ organizuje seminár pre prijímateľov zameraný na výzvy INTERREG V-A SK-CZ/2018/07 a INTERREG V-A SK-CZ/2018/08.

Semináre pre žiadateľov z programu INTERREG V-A SK-CZ k výzve č. INTERREG V-A SK-CZ/2019/11

Riadiaci orgán v spolupráci s Regionálnymi poradenskými centrami SK-CZ organizuje seminár pre žiadateľov v nadväznosti na vyhlásenú výzvu na predkladanie žiadostí o NFP č. INTERREG V-A SK-CZ/2019/11.

Seminár pre prijímateľov Interreg V-A SK-CZ zameraný na výzvy INTERREG V-A SK-CZ/2018/05 a INTERREG V-A SK-CZ/2018/06

Riadiaci orgán v spolupráci s Regionálnymi poradenskými centrami SK-CZ organizuje seminár pre prijímateľov zameraný na výzvy INTERREG V-A SK-CZ/2018/05 a INTERREG V-A SK-CZ/2018/06

Seminár pre žiadateľov Interreg V-A SK-CZ výzva INTERREG V-A SK-CZ/2019/10

Riadiaci orgán v spolupráci s Regionálnymi poradenskými centrami SK-CZ organizuje seminár pre žiadateľov v nadväznosti na vyhlásenú výzvu na predkladanie žiadostí o NFP č. INTERREG V-A SK-CZ/2019/10.

Semináre pre žiadateľov Interreg V-A SK-CZ výzva INTERREG V-A SK-CZ/2018/09

Riadiaci orgán v spolupráci s Regionálnymi poradenskými centrami SK-CZ organizuje semináre pre žiadateľov v nadväznosti na vyhlásenú výzvu na predkladanie žiadostí o NFP č. INTERREG V-A SK-CZ/2018/09.

Semináre pre žiadateľov v rámci Programu spolupráce Interreg V-A SK-CZ

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika

Školenie pre prácu v systéme ITMS2014+ verejná časť

Riadiaci orgán v spolupráci s Regionálnym poradenským centrom v Zlínskom kraji a Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu organizuje pre prijímateľov bezplatné školenie pre prácu v systéme ITMS2014+ verejná časť, ktoré sa uskutoční dňa 18. júla 2018 v Zlíne.

Školenie pre prácu v systéme ITMS2014+ verejná časť

Spoločný technický sekretariát organizuje pre žiadateľov a prijímateľov školenie pre prácu v ITMS 2014+ dňa 24.5.2018 v priestoroch Žilinského samosprávneho kraja.

Semináre pre prijímateľov

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Program spolupráce Interreg V-A SK-CZ v spolupráci so samosprávnymi krajmi organizuje Semináre pre prijímateľov – úspešných žiadateľov z výziev na predkladanie žiadostí o NFP č. 1-4.

Semináre pre žiadateľov v rámci Programu spolupráce Interreg V-A SK-CZ

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Program spolupráce Interreg V-A SK-CZ v spolupráci so samosprávnymi krajmi organizuje semináre pre žiadateľov v nadväznosti na vyhlásené výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok č. INTERREG V-A SK-CZ/2018/06 a INTERREG V-A SK-CZ/2018/05.

Školenie pre žiadateľov Fondu malých projektov v rámci Interreg V-A SK-CZ

Žilinský samosprávny kraj ako Správca Fondu malých projektov v rámci Programu spolupráce Interreg V-A SK-CZ organizuje dňa 24.1.2018 o 10,00 hod školenie pre žiadateľov k prvej výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK